ΤτΕ: Πτώση επιτοκίων για καταθέσεις - Άνοδος για τα δάνεια

MarketNews

ΤτΕ: Πτώση επιτοκίων για καταθέσεις - Άνοδος για τα δάνεια , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Πτώση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Απρίλιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 4,13 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,69%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,34%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,34%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%.

Όσον αφορά στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτό αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82% τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,86%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,69%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,22% και 9,12%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 6,68% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,95% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 107 μονάδες βάσης στο 6,64% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,03%.

Μειώθηκαν τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων

Πτώση παρουσίασε, την ίδια ώρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,74 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,01% και 5,77% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,82%.

Επίσης, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων  (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,85%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,59%.