Πως θα συνεχίσει ο Χρυσός

FXCM

Πως θα συνεχίσει ο Χρυσός, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αναλύοντας το ημερήσιο γράφημα του Χρυσού παρατηρούμε ότι η καθοδική κίνηση του μέταλλου από τα υψηλά των $1.391 ακολουθεί σχηματισμό Elliott Wave. Συγκεκριμένα ο σχηματισμός Elliott Wave είναι σχηματισμός τάσης και μπορεί να προβλέψει εκτός από τις κινήσεις τάσης τα ενδιάμεσα σταδία και τις διορθωτικές φάσεις της αγοράς.

Βάσει λοιπόν των μέχρι τώρα κινήσεων και θεωρώντας ότι τα χαμηλά των $1.240 μπορούν να προσφέρουν βραχυπρόθεσμα στηρίξεις στο πολύτιμο μέταλλο μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε 5 κύματα με τα οποία ολοκληρώνεται αυτή η φάση της καθοδική κίνησης.

Αυτό που ακολουθεί συνήθως μετά από τα 5 κύματα Elliott είναι η διορθωτική φάση, δηλαδή η φάση της ανοδικής αντίδρασης για το χρυσό. Αυτές οι φάσεις τις περισσότερες φόρες ακολουθούν σχηματισμούς τριών κυμάτων a,b & c. Τα χαρακτηριστικά που διέπουν αυτά τα τρία κύματα της διορθωτικής φάσης είναι πολλά, όμως τα συνηθεστέρα και πιο βασικά είναι τα έξης:

• Τα κύματα μπορούν να είναι έχουν ανοδική ή πλάγια τάση ή τριγωνική κλίση
• Το κύμα a έχει συνήθως την ιδία έκταση με το κύμα c
• Το χαμηλό/υψηλό b συνήθως δεν ξεπερνά πάνω/κάτω από το κύμα 5
• Οι διορθωτικές φάσεις πλάγιας τάσης συνήθως επαναφέρουν μικρότερο μέρος του κύματος 5

Συνοψίζοντας λοιπόν περιμένουμε το χρυσό αν κρατήσει τη στήριξη των $1.240 να κινηθεί ανοδικά επανακτώντας ένα κομμάτι της καθοδικής κίνησης με σχηματισμούς τριών κυμάτων a,b&c.