Κομισιόν: Εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015

MarketNews

Κομισιόν: Εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, το οποίο προβλέπει ανάληψεις υποχρεώσεων, ύψους 145,6 δισ. ευρώ και πληρωμές, ύψους 142,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον επίτροπο προϋπολογισμού Γιάνους Λεβαντόβσκι, «παρά τους λιγότερους πόρους, ο προϋπολογισμός του 2015 συμβάλει στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση». Ο ίδιος επισήμανε ότι «το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ανέρχεται στο 1% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη σημαντικά σημερινά και μελλοντικά ζητήματα, όπως η ουκρανική κρίση ή η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, επανακαθορίζοντας τους στόχους των περιορισμένων ευρωπαϊκών πόρων» σημείωσε ο επίτροπος Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνει, αφορά μελλοντικά σχέδια που θα καταστήσουν οικονομικά ισχυρότερη την Ευρώπη, ενώ περίπου το 40% των πληρωμών αφορά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια της δημοσιονομικής περιόδου 2007- 2013.

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η προτεινόμενη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,1% και των πληρωμών κατά 1,4% απορροφάται στην πράξη από το εκτιμώμενο ποσοστό πληθωρισμού για το 2015.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων εστιάζουν στα νέα προγράμματα (ΠΔΠ 2014- 2020) και σχεδόν το 60% του προτεινόμενου ποσού διατίθεται για προγράμματα που στηρίζουν τους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της νεολαίας και των επιχειρήσεων.

Η μερίδα του λέοντος των πιστώσεων πληρωμών διατίθεται για τομείς που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την απασχόληση (+29,5% σε σύγκριση με το 2014), όπως η έρευνα (Ορίζοντας 2020), τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ (Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Άλλοι τομείς στους οποίους παρατηρείται αύξηση των πληρωμών είναι το άσυλο, η μετανάστευση και το Ταμείο Ένταξης (+140%) και η προστασία της υγείας και των καταναλωτών (+20%).

Το λειτουργικό κόστος της ΕΕ παραμένει σταθερό, περίπου στο 4,8% του συνολικού προϋπολογισμού. Η αύξησή του (+1,6%) βρίσκεται περίπου στο επίπεδο του αναμενόμενου πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, δεν αυξάνεται σε πραγματικές τιμές. Στο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνεται επίσης η τρίτη μείωση του προσωπικού κατά 1% σε διάστημα τριών ετών.

Επίσης η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω μείωση, κατά 1%, του προσωπικού της, που αποτελεί την τρίτη μείωση μέσα σε τρία χρόνια. Παράλληλα η Επιτροπή προτείνει μείωση των δαπανών και των αιτήσεων προσλήψεων προσωπικού των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% την επόμενη πενταετία, ενώ εφαρμόζει και άλλους περιορισμούς διοικητικών δαπανών.

Το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο (κράτη-μέλη) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια ακολουθεί περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών εντός της οποίας το Συμβούλιο και του Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβασμό.