Συγχωνεύονται Viohalco και Σιδενόρ

MarketNews

Συγχωνεύονται Viohalco και Σιδενόρ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η Viohalco θα απορροφήσει τη θυγατρική της Σιδενόρ –η μετοχή της οποίας θα διαγραφεί από το Ελληνικό Χρηματιστήριο– προκειμένου να διοχετεύσει 25 εκατ. ευρώ στα δύο χαλυβουργεία σε Αλμυρό Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, έτσι ώστε να διασφαλισθούν οι 2.829 θέσεις εργασίας του μεγαλύτερου χαλυβουργικού ομίλου της χώρας.

Οπως διευκρινίζεται στη χθεσινή ανακοίνωση της Viohalco: «Κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τα δύο εργοστάσια συσσώρευσαν σημαντικές ζημίες, κυρίως λόγω της δραματικής κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και τις θέσεις απασχόλησης, που με μεγάλη δυσκολία διατηρούν ακόμη.

Παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες της περιόδου αυτής, τα δύο εργοστάσια προέβησαν σε επενδύσεις και στοχευμένες ενέργειες για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ωστόσο, η δραματική έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, κινδυνεύει πλέον να ακυρώσει τις ενέργειες αυτές και να ματαιώσει εκ των πραγμάτων τα διαφαινόμενα θετικά αποτελέσματα ειλημμένων κυβερνητικών μέτρων για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων του χαλυβουργικού κλάδου».

Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, οι μέτοχοι της εισηγμένης Σιδενόρ Συμμετοχών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Viohalco, μετοχές εισηγμένες και διαπραγματευόμενες στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε σε 2,28:1, δηλαδή οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών προτείνεται να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco.

Η έκτακτη συνέλευση της Σιδενόρ θα γίνει στην Αθήνα και της Viohalco στις Bρυξέλλες, όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία (67%). Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ το 2014 διαμορφώθηκε σε 822,1 εκατ. ευρώ έναντι 807,7 εκατ. ευρώ το 2013, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,8%.

Ο όμιλος της Σιδενόρ κατά την παρελθούσα χρήση παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 49,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 73,7 εκατ. ευρώ το 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 54,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 75,4 εκατ. ευρώ το 2013.