Θετικές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία διαβλέπει η Κεντρική Τράπεζα

StockWatch

Θετικές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία διαβλέπει η Κεντρική Τράπεζα , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Tην εκτίμηση ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο για το 2014 ενδέχεται να είναι μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, διατυπώνει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) στην τελευταία της έκθεση για την κυπριακή οικονομία. Επίσης, προβλέπει το τέλος της πολύμηνης περιόδου αποπληθωρισμού.

Η ΚΤΚ σημειώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας στη βάση του οποίου έχουν εφαρμοστεί σειρά απαραίτητων μέτρων για την εξυγίανση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Η ΚΤΚ εκτιμά ότι το πρόγραμμα, το οποίο επικαιροποιείται ανά τρίμηνο, έχει αρχίσει να αποδίδει και να «δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανατροπής των αρνητικών οικονομικών δεδομένων και επιστροφής σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης».

Παρά τα αρνητικά δεδομένα και την υψηλή ανεργία, αναφέρει, «δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες για αναστροφή των αρνητικών εξελίξεων, ενώ οι αρνητικές επιδράσεις των μέτρων του μνημονίου παρουσιάζονται πιο περιορισμένες από ό,τι αναμενόταν».

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι οι θετικές επιδράσεις των μέτρων του μνημονίου μεσοπρόθεσμα υπερτερούν κατά πολύ των όποιων βραχυπρόθεσμων αρνητικών επιδράσεων και ήδη θέτουν τις σωστές βάσεις για αναστροφή των δεδομένων και για πορεία βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και επιστροφή σταδιακά σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και ευημερίας της χώρας.

Ωστόσο, σημειώνει ότι παρόλο που η πορεία υλοποίησης του προγράμματος του Μνημονίου Συναντίληψης μέχρι σήμερα είναι πολύ ικανοποιητική, εντούτοις θα πρέπει να τονιστεί πως η σταθερή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της αλλά και ειδικότερα του τραπεζικού τομέα, δεν επιτρέπουν περιθώρια εφησυχασμού.

Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση πλήρους εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα απαιτεί συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια με σοβαρούς τεχνοκρατικούς χειρισμούς. Σχετικά σημειώνει ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει πλέον εξέλθει του καθεστώτος εξυγίανσης και έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με ίδια μέσα.

Σε ό,τι αφορά στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί μικρότερη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί για το 2013.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί δεν έχουν απλώς τηρηθεί αλλά έχουν υπερκαλυφθεί, αντικατοπτρίζοντας επίσης τη συνετή υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 στοχεύει σε πιο γρήγορη υλοποίηση μέρους της επιπρόσθετης δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται κατά τα έτη 2015- 2018, σύμφωνα με τον Μηχανισμό Στήριξης (ΜΣ). Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ, έτσι ώστε το δημόσιο χρέος να οδηγηθεί σε μια σταθερά καθοδική και βιώσιμη πορεία.

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις, ο συνολικός απολογισμός για την πορεία της οικονομίας από τον Μάρτιο του 2013 ως σήμερα κρίνεται ως πολύ ενθαρρυντικός, σύμφωνα με την ΚΤ.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2014- 2016 σημειώνεται η αναθεώρηση των προβλέψεων που υιοθετήθηκε στο ΜΣ κατά την τέταρτη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές που περιλαμβάνονται στην τέταρτη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος είναι θετικότερες από εκείνες που υιοθετήθηκαν κατά την τρίτη αξιολόγηση.

Ειδικότερα, με βάση την καταληκτική δήλωση της τέταρτης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος, η συρρίκνωση της οικονομίας για το 2014 αναμένεται να είναι ηπιότερη και να ανέλθει στο 4,2%, σε σύγκριση με 4,8% στην τρίτη αξιολόγηση, λόγω των καλύτερων από των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για το 2013 και άλλων πρόσφατων δεικτών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προκαταρτική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η εικόνα για το ΑΕΠ φαίνεται να είναι θετικότερη, αφού η συρρίκνωση περιορίστηκε στο -4%.

Αναφορικά με τον αποπληθωρισμό, που είναι ο αρνητικός πληθωρισμός του γενικού επιπέδου τιμών αγαθών και υπηρεσιών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι τον Μάιο καταγράφηκε στην Κύπρο αρνητικός πληθωρισμός 1,4% σε σύγκριση με 1,6% τον Απρίλιο. Προς το τέλος του 2013 ο αποπληθωρισμός είχε φτάσει το 2,9%.

«Η εγχώρια αρνητική τάση αναμένεται να έχει μικρή διάρκεια, αφού ήδη άρχισαν να παρατηρούνται μικρότεροι αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής κατά τους πιο πρόσφατους μήνες» αναφέρει η έκθεση και εκτιμά ότι «ο πληθωρισμός στην Κύπρο αναμένεται βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής».