ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α’ τετράμηνο

MarketNews

ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α’ τετράμηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Στα 2,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου  2014, μειωμένο κατά 1,2 δισ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 546 εκατ. ευρώ αντιστάθμισε τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στη μείωση της δαπάνης για εισαγωγές, δεδομένου ότι, οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, έμειναν σχεδόν στάσιμες. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 661 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και λιγότερο στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 27,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 21,1%, ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 26.9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 249 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, ενώ το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 485 εκατ. ευρώ από την ίδια περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε.Ε.).

Μικρή διεύρυνση του ελλείμματος Απριλίου

Εν τω μεταξύ, τον Απρίλιο του 2014 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ, ελαφρώς μεγαλύτερο από εκείνο του Απριλίου 2013, καθώς η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και η μικρή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων αντιστάθμισαν μερικώς μόνο τις αυξήσεις του εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Πάντως, οι συνολικές εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,4%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 4%, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάσει μικρή βελτίωση.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου επιβαρύνθηκε από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, αν δεν ληφθούν υπόψη οι αγοραπωλησίες πλοίων, το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση, παρά τον περιορισμό των εξαγωγών, αφού οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 32% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλασσίων μεταφορών.

Επιπλέον, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, η οποία αντανακλά σημαντική άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων (κατά 30,6% και 35,8% αντίστοιχα), που αντιστάθμισε την αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών των ελλήνων κατοίκων στο εξωτερικό.  Επίσης, παρουσίασε μικρό πλεόνασμα και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, έναντι μικρού ελλείμματος τον Απρίλιο του 2013.

Έλλειμμα 14 εκατ.  στο ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει επίσης πως τον Απρίλιο του 2014 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 14 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 41 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση των καθαρών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου  2014, κατά 799 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2013.