ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 6,8% το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στο 4μηνο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 6,8% το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στο 4μηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αύξηση 6,8% εμφάνισε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ανερχόμενο σε 7.108,5 εκατ. ευρώ (9.658,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.656,0 εκατ. ευρώ (8.671,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.096,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 8.398,9 εκατ. ευρώ (11.562,9 εκατ. δολάρια) έναντι 9.104,5 εκατ. ευρώ (12.013,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 362,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.634,4 εκατ. ευρώ (5.004,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.929,7 εκατ. ευρώ (5.103,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 100,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.020,6 εκατ. ευρώ (2.799,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.552,8 εκατ. ευρώ (3.335,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 187,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 15.507,4 εκατ. ευρώ (21.221,8 εκατ. δολάρια) έναντι 15.760,5 εκατ. ευρώ (20.685,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 733,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 1.613,8 εκατ. ευρώ (2.205,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.376,9 εκατ. ευρώ (1.768,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 17,2%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 86,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των ΑνακεφαλαιωτικώνΠινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.