Παράταση των προθεσμιών για την ενίσχυση των τραπεζών με τις διατάξεις του Νόμου ’Αλογοσκούφη’

MarketNews

Παράταση των προθεσμιών για την ενίσχυση των τραπεζών με τις διατάξεις του Νόμου

Την παράταση των προθεσμιών για τη συμμετοχή των τραπεζών στις διατάξεις του Νόμου "Αλογοσκούφη" μέχρι το τέλος του 2014 υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/9−12−2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αναλυτικότερα ο νόμος ορίζει τρεις πυλώνες στήριξης:

-τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, η ονομαστική αξία των οποίων σήμερα διαμορφώνεται σε 2,71 δισ. ευρώ, μετά την αποπληρωμή τους από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς.

-τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Οι εγγυήσεις αυτές σήμερα διαμορφώνονται σε 49 δισ. ευρώ, ενώ από το Μάρτιο του 2015 δεν θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ, συνεπώς οι τράπεζες θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν.

-έκδοση τίτλων του ελληνικού δημοσίου από τον ΟΔΔΗΧ, διάρκειας έως τριών ετών οι οποίοι διατίθενται στις τράπεζες. Η δυνατότητα αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες.