Κύπρος: Νόμος βγάζει στο σφυρί 3000 ακίνητα

StockWatch

Κύπρος: Νόμος βγάζει στο σφυρί 3000 ακίνητα , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ταχύτερες εκποιήσεις ακινήτων με την πραγματοποίηση δημοπρασιών εκτός κτηματολογίου, προνοεί νομοσχέδιο που βρίσκεται στα σκαριά. Το νομοσχέδιο, που έπρεπε να προωθηθεί μέχρι τέλος Ιουνίου με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι των πιστωτών, επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα προς όφελος των ενυπόθηκων δανειστών.

Σύμφωνα με το σύνδεσμο τραπεζών, που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το προσχέδιου του νομοσχεδίου στην ετήσια του έκθεση, οι ενυπόθηκοι δανειστές χρειάζονται σήμερα 10-15 χρόνια για εκποίηση ακινήτων.

Βασική αιτία είναι ότι ο μόνος φορέας που μπορεί σήμερα να εκποιήσει ενυπόθηκα ακίνητα είναι το κτηματολόγιο, που κατά μέσο όρο εκποιεί γύρω στα 200 ακίνητα ετησίως με πολύ βραδείς διαδικασίες.

Σήμερα εκκρεμούν στο κτηματολόγιο γύρω στις 3000 ακίνητα και με την τροποποίηση της νομοθεσίας, θα μπορεί να γίνει χρήση ημι-ιδιωτικής διαδικασίας ακόμα και για παλιές υποθέσεις.

Στην ετήσια του έκθεση, ο σύνδεσμος τραπεζών σταχυολογεί τα δώδεκα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου.

1. Η υφιστάμενη διαδικασία μέσω του κτηματολογίου παραμένει ως επιλογή, παράλληλα με τη νέα διαδικασία. Καθώς δεν είναι όλοι οι ενυπόθηκοι δανειστές πιστωτικά ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα, αναμένεται ότι θα είναι ευκολότερο πιστωτές φυσικά πρόσωπα να διεξάγουν τη διαδικασία μέσω κτηματολογίου, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα οίκοι δημοπρασίας.

2. Η νέα διαδικασία θα ισχύει και για παλιές υποθέσεις, δηλαδή για υποθήκες που εγγράφηκαν πριν να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες πρόνοιες.

3. Η διαδικασία ξεκινά αν ο χρεώστης αθετήσει τις υποχρεώσεις του για τουλάχιστον ένα μήνα.

4. Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο ενυπόθηκος δανειστής έχει υποχρέωση να στείλει γραπτή ειδοποίηση στον ενυπόθηκο οφειλέτη για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αναγκαστική εκποίηση για ανάκτηση του δανείου, των σχετικών τόκων και εξόδων για την πώληση.

5. Η ειδοποίηση πρέπει να σταλεί επίσης στο κτηματολόγιο και οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (δηλαδή άλλους πιστωτές που έχουν υποθήκη ή επιβάρυνση πάνω στην περιουσία).

6. Ο νόμος προνοεί για εναλλακτικούς τρόπους ειδοποίησης του ενυπόθηκου δανειζόμενου μέσω δημοσίευσης σε τουλάχιστον δύο μεγάλες εφημερίδες αν δεν καταστεί δυνατό για την τράπεζα να παραδώσει την ειδοποίηση.

7. Η ειδοποίηση πρέπει να παρέχει στον ενυπόθηκο οφειλέτη τουλάχιστον ένα μήνα ως περίοδο χάριτος για αποπληρωμή του δανείου.

8. Παρέχεται η επιλογή για έκδοση δικαστικού διατάγματος για την εκποίηση της περιουσίας, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου εκκρεμούν σημαντικά ποσά, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές ενστάσεις αναφορικά με το οφειλόμενο ποσό και την επιφυλαχθείσα τιμή του ακινήτου.

9. Ο ενυπόθηκος δανειστής πρέπει να λάβει εκτιμήσεις από δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για να καθορίσει την τιμή αγοράς της περιουσίας, πάνω στην οποία θα υπολογιστεί η επιφυλαχθείσα τιμή.

10. Σε περίπτωση που η αναγκαστική πώληση είναι ανεπιτυχής, ο ενυπόθηκος δανειστής έχει το δικαίωμα να κάνει τρεις επιπρόσθετες προσπάθειες σε ξεχωριστές δημοπρασίες, μειώνοντας την επιφυλαχθείσα τιμή κατά 10% κάθε φορά.

11. Το κτηματολόγιο είναι υπεύθυνο για την κατανομή των εσόδων μεταξύ των διαφόρων ενυπόθηκων πιστωτών και την καταβολή οποιουδήποτε υπολειπόμενου ποσού προς τον ιδιοκτήτη.

12. Ο νόμος επιβάλλει αστική ευθύνη στον ενυπόθηκο δανειστή σε περίπτωση αμέλειας έναντι οποιουδήποτε ατόμου που υποστεί ζημιές από την εν λόγω αμέλεια.

Αν και το νομοσχέδιο θα επιταχύνει το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών των τραπεζών, ο σύνδεσμος τραπεζών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση.

Πρόκληση, αναφέρει στην ετήσια του έκθεση, είναι «να υιοθετήσει εκ των προτέρων μηχανισμούς για μετριασμό των κραδασμών στην ήδη πληγείσα κτηματαγορά, στο χρηματοπιστωτικό τομέα (με τον επηρεασμό της αξίας των εξασφαλίσεων σε περίπτωση που υπάρχει δραματική πτώση στις τιμές ακινήτων) και στην κοινωνική ευημερία (των ατόμων που ενδέχεται να χάσουν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα των αναγκαστικών πωλήσεων, ένα πρωτοφανές γεγονός για την Κύπρο)», καταλήγει.