Πώς τα Treasuries επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος

FXCM

Πώς τα Treasuries επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Είναι μεγάλη η επιρροή που ασκούν οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries στο δολάριο, επηρεάζοντας τη δυναμική της αγοράς συναλλάγματος ευρύτερα.

Η καμπύλη απόδοσης

Οι επενδυτές ομολόγων είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ασφάλειας της επένδυσης. Και αυτό έχει λογική καθώς όταν επενδύεις σε ομόλογα κίνητρο είναι η ασφάλεια της επένδυσης και όχι η απόδοση.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια μέχρι την ημερομηνία λήξης του ομολόγου (ωρίμανση ομολόγου), τόσο μικρότερη είναι η σχετική ασφάλεια που συγκεντρώνει. Δηλαδή οι επενδυτές θεωρούν ότι ένα αμερικανικό Treasury 6μηνης ωρίμανσης συγκεντρώνει σημαντικά μικρότερο ρίσκο σε σχέση με ένα ομόλογα 30ετούς διάρκειας. Πολλά μπορεί να συμβούν σε 30 χρόνια και αν και η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομία, ο ακριβής ρόλος παραμένει αβέβαιος.

Στους επενδυτές ομολόγων δεν αρέσει η αβεβαιότητα και αυτό αντανακλάται στην λεγόμενη καμπύλη απόδοσης ομολόγου που αποτελεί τη γραφική απεικόνιση της απόδοσης ανάλογα με την ωρίμανση του ομολόγου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια λήξης του ομολόγου τόσο υψηλότερη είναι και η απόδοση.


Καμπύλη απόδοσης ομολόγων-Η απόδοση αυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια του ομολόγου

Κλίμα αποστροφής ρίσκου

Όταν οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης δίνουν μεγαλύτερη αξία στην ασφάλεια του επενδυόμενου κεφαλαίου τους. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την επιλογή να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μια επένδυση τόσο ασφαλή ώστε να μη χάσουν το αρχικό τους κεφάλαιο. Όταν οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά Treasuries, η αυξημένη αγοραστική πίεση συχνά «σπρώχνει» τις τιμές τους υψηλότερα. Δεδομένου ότι η σχέση τιμής/απόδοσης είναι αντίστροφη, οι αποδόσεις τους υποχωρούν. Αντίθετα, αν οι επενδυτές πουλούν ομόλογα, οι αποδόσεις αυξάνονται.

Το παρακάτω γράφημα αποτελεί ένα παράδειγμα της καμπύλης απόδοσης ομολόγων διαφορετικής διάρκειας πριν και μετά από μια στροφή των επενδυτών στην ασφάλεια. Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στην καμπύλη απόδοσης μετά την στροφή σε ασφαλείς επενδύσεις, κάτι που συμπιέζει τις αποδόσεις των ομολόγων ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους.

Θεωρητικά οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν κέρδη αγοράζοντας Treasuries πριν από μια στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια και να τα πουλήσουν όταν οι τιμές αυξηθούν. Ωστόσο, το «εργαλείο» της μόχλευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά συναλλάγματος θα μπορούσε να καταστήσει την παραπάνω συναλλαγή είτε υπερβολικά κερδοφόρα είτε ζημιογόνα ανάλογα με τη θέση του trader σε σχέση με την αγορά.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν οι traders και οι επενδυτές όταν αναζητούν κέρδη σε συνθήκες αποστροφής ρίσκου είναι το γεγονός ότι όταν αγοράζονται τα Treasuries η συναλλαγή γίνεται σε δολάρια. Όταν σε αυτές τις συνθήκες ενισχύονται οι τιμές των Treasuries, συχνά ενισχύεται και το δολάριο (λόγω της ανταλλαγής νομισμάτων σε δολάρια για την αγορά των ομολόγων).

Το παρακάτω γράφημα δείχνει την άνοδο του δολαρίου και την πτώση της στερλίνας κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008.

Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά τόσο στα Treasuries όσο και στο δολάριο. Σε διάστημα έξι περίπου μηνών (από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009) η ισοτιμία στερλίνας-δολαρίου υποχώρησε κατά 27%. Μπορεί αυτό να μη σημαίνει πολλά ως προς τα κέρδη. Ωστόσο, αν ένας trader είχε μοχλεύσει το κεφάλαιό του, για παράδειγμα, κατά 50 φορές, τότε αυτή η κίνηση στην ισοτιμία αποκτά μεγαλύτερη αξία και μπορεί να είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Αντίστοιχη ήταν και η πτώση άλλων ζευγών του δολαρίου.

Ας δούμε την απόδοση άλλων νομισματικών ζευγών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Καταλήγοντας, επισημαίνουμε ότι σε συνθήκες πανικού και φόβου στις χρηματοοικονομικές αγορές, οι επενδυτές αποφεύγουν να «κυνηγούν» υψηλότερες αποδόσεις αγοράζοντας μια από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις που είναι τα αμερικανικά Treasuries. Όσο οι επενδυτές στρέφουν τα κεφάλαιά τους στα Treasuries η καμπύλη απόδοσης του ομολόγου υποχωρεί καθώς αυξάνονται οι τιμές. Όσο η απόδοση υποχωρεί ενισχύεται το δολάριο έναντι άλλων νομισμάτων καθώς οι επενδυτές χρειάζονται δολάρια για να αγοράσουν Treasuries.