Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τίποτα

Ναλμπάντης Ε. Μιχαήλ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τίποτα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως διαδικασία ή μέθοδος περιλαμβάνει εκτός των άλλων, τη χρήση πιθανών σεναρίων. Ανακαλύπτουμε, επινοούμε, αναλύουμε και αξιολογούμε πιθανά σενάρια έτσι ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το κοντινό ή μακρινό μέλλον καθώς και το κυριότερο, να επιτύχουμε το στόχο μας, εκπληρώνοντας δηλαδή το ουσιαστικό νόημα του σχεδιασμού και υλοποίησης της ίδιας της στρατηγικής.

Τα σενάρια δεν είναι οράματα ούτε όνειρα, πολύ περισσότερο δεν είναι το πιθανό και αρεστό σε μας κοντινό μέλλον. Με κανέναν τρόπο επίσης, δεν αποτελούν μια θετική πρόγνωση ούτε καν μια εξιδανικευμένη απεικόνιση του μέλλοντος.

Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού τα σενάρια αποτελούν νοητικά εργαλεία πρόβλεψης, εκτίμησης και διαχείρισης των αβεβαιοτήτων του μέλλοντος. Με άλλα λόγια τα εργαλεία αυτά απαντούν στο ερώτημα: τι θα κάνουμε στην περίπτωση που.., ή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση… ή ποιες είναι οι συνέπειες ή το όφελος σε περίπτωση που..

Τα θετικά αποτελέσματα του σχεδιασμού με τη χρήση σεναρίων γίνονται άμεσα αντιληπτά από το μέσο πολίτη στη χώρα μας σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου από την ίδια την πολιτική ζωή στο σύνολο της.

Ο στίχος της επιβίωσης και της διατήρησης της εξουσίας και της επιρροής, εκπληρώνεται με επιτυχία τις περισσότερες φορές καθώς όλα τα σενάρια πέφτουν στο τραπέζι, αναλύονται και αξιολογούνται, προσφέροντας στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων νέες στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις.

Παρόλο που η δεκαετής οικονομική κρίση έχει σημαντικά υποβαθμίσει τις ζωές όλων μας και έχει διαλύσει επιχειρήσεις και οργανισμούς, φαίνεται ότι ελάχιστες αρνητικές συνέπειες προκάλεσε στον παλαιοκομματισμό, την κομματοκρατία και την κλεπτοκρατία. Μάλλον ήταν επαρκώς και κατάλληλα προετοιμασμένοι καθώς αντιμετώπισαν με επιτυχία όλες τις δυσμενείς για τους άλλους, αλλαγές.

Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός με τη χρήση σεναρίων είναι σχεδόν πάντοτε αποτελεσματικός αλλά ταυτόχρονα στην περίπτωση μας, προκαλεί ένα θεμελιώδες ερώτημα. Γιατί δεν εφαρμόζεται συστηματικά από τους πολιτικούς αλλά και τον κρατικό μηχανισμό για την ίδια μας τη χώρα και το συμφέρον του ελληνικού λαού;

Με όλα τα θέματα ανοικτά, πρωτίστως των εθνικών και εάν πραγματικά δεν επιθυμούμε να βιώσουμε ξανά ιστορικές καταστροφές, επιβάλλεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση μεσομακροπρόθεσμων στρατηγικών προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων.