Αναστολή διαπραγμάτευσης για την 3E - Στο 96,85% η ΔΠ

MarketNews

Αναστολή διαπραγμάτευσης για την  3E - Στο 96,85% η ΔΠ

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε., καθώς και των παραγώγων προϊόντων με υποκείμενο τίτλο την εν λόγω μετοχή, από σήμερα Δευτέρα 22/4/2013, αποφάσισε το Χ.Α., σε συνέχεια ανακοίνωσης της εταιρείας για τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης της CC HBC AG για την απόκτηση των μετοχών της.

Η απόφαση ελήφθη με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και των προϊόντων (δείκτες, ΕTFs) και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και πίστωσης των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων.

Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, 29/04/2013) η Coca-Cola HBC ΕΕΕΚ AG θα αντικαταστήσει την Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. στους δείκτες. Οι μετοχές της ς Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα μεταφερθούν στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Επίσης, τα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα διαγραφούν.