Κύπρος: Τέλος στις περικοπές δαπανών το 2015

StockWatch

Κύπρος: Τέλος στις περικοπές δαπανών το 2015 , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στο ράφι βάζει το ψαλίδι το υπουργείο οικονομικών με την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισμού των τελευταίων ετών που προβλέπει αύξηση δαπανών.

Με τον προϋπολογισμό του 2015, το υπουργείο ευελπιστεί να ξεπεράσει με σχετική ευκολία για άλλη μια χρονιά τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής.

Ο υπουργός ελπίζει να βάλει τις βάσεις για επιτυχή άντληση δανείων από τις διεθνείς αγορές και μείωση της εξάρτησης από το πρόγραμμα.

Τα δημοσιονομικά δεδομένα ήδη ξεπερνούν κατά πολύ τους αρχικούς στόχους του προγράμματος και το υπουργείο ευελπιστεί ότι το έλλειμμα θα περιοριστεί στο 3% του ΑΕΠ - αρκετά πιο κάτω από τον αναθεωρημένο (μόλις τον Ιούλιο) στόχο του 4,7%.

Το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται να περιοριστεί στο 1,3% του ΑΕΠ – κοντά στο €0,5 δισ. πιο κάτω από τον αναθεωρημένο στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 4,25%.

Παρά τη χαμηλή βάση, από την οποία ξεκινά το έλλειμμα του 2015, το υπουργείο παραμένει συντηρητικό στις εκτιμήσεις του.

Για το 2015 προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωθεί στο 1% και το γενικό έλλειμμα στο 4,7%.

Οι προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το έλλειμμα υπολογίζεται ήδη ότι θα μειωθεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο φέτος. Με αυτά τα αναθεωρημένα δεδομένα, ο υπουργός δήλωσε την περασμένη βδομάδα στη StockWatch ότι ο στόχος είναι να προκύψει πλεόνασμα το 2015 – ένα χρόνο νωρίτερα από ότι εκτιμά η τρόικα.

Το δημόσιο χρέος για το 2014 εκτιμάται να φθάσει στο 113% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 111.5% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου λόγω μείωσης του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές.

Μακροοικονομικές προβλέψεις

Όσον αφορά την πορεία της οικονομίας, για το 2014 αναμένεται η ύφεση να ανέλθει στο 3% έναντι 4,2% που αναμενόταν πριν.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2015 αναμένεται να αυξηθεί οριακά και να κυμανθεί γύρω στο 0,4% σε πραγματικούς όρους, ενώ το 2016 προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1,6%.

Η ανεργία το 2014 θα μειωθεί στο 15,5% του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με 15,9% το 2013.

Αυξάνει τις δαπάνες ο Χάρης

Ο υπουργός οικονομικών ελπίζει να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους παρά την προβλεπόμενη – έστω, μικρή – αύξηση των δαπανών.

Μετά από τέσσερα χρόνια μείωσης στις δαπάνες, ο προϋπολογισμός του 2015 παρουσιάζει για πρώτη φορά αύξηση του εξοδολογίου κατά 0,6%.

Προϋπολογίζονται στα €6.661 εκ. σε σύγκριση με €6.621 εκ. το 2014.

Οι δαπάνες προσωπικού είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημοσίου και περιλαμβάνει τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα. Για το 2015 υπολογίζονται να περιορισθούν στα €2.506 εκ. σε σύγκριση με €2.586 εκ. το 2014 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3.0%.

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές που αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και το προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το 2015 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί με ρυθμό ύψους 4,6% και να φθάσει τα €1.936 εκ. σε σύγκριση με €1.850 εκ. το 2014 κυρίως λόγω της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υπολογισμός για τις λειτουργικές δαπάνες που προβλέπονται να αυξηθούν κατά 9,6% το 2015 και να φτάσουν στα €1.032 εκ. σε σύγκριση με €942 εκ. το 2014.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,8% και να φθάσουν στα €505 εκ. σε σύγκριση με €496 εκ. το 2014 λόγω περίληψης νέων οδικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2015 να μειωθούν κατά 12,4% και να φτάσουν στα €685 εκ. σε σύγκριση με €782 εκ. το 2014 λόγω αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.

Δημόσια έσοδα

Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν οριακή μείωση στα €5.928 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.952 εκ. το 2014. Τα έσοδα για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν στα €6.088 εκ. και το 2017 στα €6.256 εκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα δημόσια έσοδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης ως αποτέλεσμα του αρνητικού οικονομικού κλίματος που επικρατεί στην οικονομία.

Τα φορολογικά έσοδα το 2015 προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 2,0% σε σύγκριση με υπολογιζόμενη αύξηση της τάξης του 1,8% για το 2014.

Μικρά νέα μέτρα

Σημειώνεται ότι το υπουργείο οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη του προϋπολογισμού, την ανάγκη για διασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και την ανάγκη άρσης πιθανών στρεβλώσεων εισηγείται την μελέτη πρόσθετων μέτρων που μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Στόχευση των κοινωνικών παροχών (κοινωνική σύνταξη) στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση €8 εκ.).

-Τροποποίηση του τρόπου καταβολής του φιλοδωρήματος που παραχωρείται στους δημόσιους υπαλλήλους κατά την αποχώρησή τους (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση €10 εκ).

- Επέκταση του τέλους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (κρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης) ύψους 1.5% επί των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων και συνταξιούχων (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση €7.5 εκ).

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εισαγωγή των πιο πάνω μέτρων σε συνδυασμό με την ανακατανομή των πιστώσεων δίνει την ίδια ώρα τα περιθώρια για επιτάχυνση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και την ενσωμάτωση αναπτυξιακών έργων προτεραιότητας για ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας.