Έκτακτες Γ.Σ. σε Εθνική και Eurobank

MarketNews

Έκτακτες Γ.Σ. σε Εθνική και Eurobank, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σε σύγκληση έκτακτων γενικών συνελεύσεων προχωρούν το Νοέμβριο οι τράπεζες, για την ένταξή τους στο πλαίσιο που θα τους εξασφαλίσει κεφαλαιακό «μπόνους», έπειτα από την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε φορολογική απαίτηση.

Εθνική Τράπεζα

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στις 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, για ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνατι να συζητήσουν:

1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων.

2. Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων του θέματος 1 ανωτέρω, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στην διάθεση των μετοχών που εκδίδονται ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου ειδικού αποθεματικού προς τους κατόχους των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών.

3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη.

Eurobank

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank τους μετόχους της στις 7 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να συζητηθεί η ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ένταξη της Τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού και δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.