Τμηματικά η αποπληρωμή των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων

Ναυτεμπορική

Τμηματικά η αποπληρωμή των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μέσω του διαχωρισμού των δανείων στο τμήμα της τρέχουσας εμπορικής αξίας και στο τμήμα της υπερβάλλουσας εμπορικής αξίας, θα επιδιώξει το υπουργείο Ανάπτυξης να διευθετήσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το πρωί ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κατά το οποίο οι υπερήμεροι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να αποπληρώνουν κανονικά το τμήμα του δανείου τους που αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία, ενώ η αποπληρωμή της υπερβάλλουσας εμπορικής αξίας θα μετατίθεται στο μέλλον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το τμήμα της τρέχουσας εμπορικής αξίας θα πληρώνεται εντόκως ενώ η πληρωμή για το υπολειπόμενο τμήμα θα καθοριστεί από μελλοντικές αποφάσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Δενδιας, οι τράπεζες θα πρέπει να αναπροσδιορίσουν τις τιμές των ακίνητων ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των υπερήμερων δανείων. Σημείωσε, μάλιστα, πως η αναπροσαρμογή αυτή θα μπορούσε να γίνει είτε μέσω μιας συμφωνίας του τραπεζικού ιδρύματος με τον οφειλέτη, είτε μιας εφάπαξ απομείωσης των τρεχουσών εμπορικών τιμών των ακινήτων στο περίπου 30%.

Εφόσον επιτευχθεί μία από τις δυο αυτές προϋποθέσεις, ο δανειολήπτης θα κληθεί να αποπληρώσει το ρυθμισμένο με τη νέα εμπορική αξία δάνειό του, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα αξία, όπως προαναφέρθηκε, μετατίθεται για το μέλλον.

Χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ο χρόνος που θα κληθεί ο δανειολήπτης να συμφωνήσει νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται στα 10 έτη, καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης και οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα έχει εξορθολογήστε η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με τον. Δένδια, ο οποίος σήμερα καταθέτει στη Βουλή τη ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, το σχέδιο αυτό θα δώσει μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομά, καθώς η συνολική πρόβλεψη είναι να διευθετηθεί το χρέος περίπου 180.000 μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν περίπου 350.000-400.000 άτομα.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού στη ρύθμιση εντάσσονται και τα δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας καθώς και τα δάνεια που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τη θέση της τρόικας, ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε ότι υπάρχει η ρητή συμφωνία επί του σχεδίου, ωστόσο οι δανειστές διατυπώνουν ακόμα ενστάσεις αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων. Όπως είπε ο κ. Δενδιας, η εκκρεμότητα αυτή αναμένεται να διευθετηθεί εντός των επόμενων ημερών, ούτως ώστε το σχέδιο να αποτελέσει νόμο του κράτους.