Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα

MarketNews

Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα  , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Καθαρά κέρδη εννεαμήνου 1,176 δισ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, τα κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ για το εννεάμηνο του έτους ανήλθαν σε 1,176 δισ. ευρώ. σε σχέση με 262 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,241 δισ. ευρώ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 1, 072 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε οργανικά κέρδη εννεάμηνου ύψους 169 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία νέων επισφαλειών στην Ελλάδα συνέχισε να βαίνει μειούμενη σε τριμηνία βάση (-6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και -36% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013), ως απόρροια της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος. Τα συνολικά κόστη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες περιστολής δαπανών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η Εθνική Τράπεζα συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Οι επιδόσεις της Finansbank επιβεβαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του γ τριμήνου να διαμορφώνονται σε 109 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 27% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 36% σε σχέση με το γ τρίμηνο του 2013. Ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου CΕT1 ανήλθε σε 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των προσφάτων stress tests που διενήργησε η ΕΚΤ, και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), δεν πρόεκυψε καμία ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις της ΕΤΕ αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 46,1 δισ.ευρω, αντανακλώντας τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ισχυρή άνοδος τόσο των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, όσο και των λογαριασμών όψεως (+8%), ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου παρέμειναν σταθερές. Η αύξηση της καταθετικής βάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επετεύχθη σε περιβάλλον συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων.

Οι χορηγήσεις πριν την αφαίρεση των προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 45,2 δισ. ευρω, -3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου λιανικής κατά 4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 81% το Σεπτέμβριο του 2014, έναντι 88% ένα έτος νωρίτερα. Η καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω κατά 10 δισ. ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου 2013 έως σήμερα, αποτελώντας μόλις το 5% του ενεργητικού του Ομίλου (προσαρμοσμένο για τις ομολογίες του EFSF), ενώ η Τράπεζα έχει μηδενική εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA ήδη από το γ΄ τρίμηνο του 2013.

Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Κατά την πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές κι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο.

Ειδικότερα, η Εθνική διαθέτει με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους 2 δισ. ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του σεναρίου αυτού 8,9% ή 340 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με το απαιτούμενο 5,5%.