Αποπληρώνει ομόλογο της Λαϊκής η κυβέρνηση

StockWatch

Αποπληρώνει ομόλογο της Λαϊκής η κυβέρνηση, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η κυπριακή κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τα χρήματα που έλαβε από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου για μερική αποπληρωμή του χρέους της στην Τρ. Κύπρου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυβέρνηση ενημέρωσε την Τρ. Κύπρου ότι την ερχόμενη βδομάδα θα αποπληρώσει μέρος του υπόλοιπου του ομολόγου €1,8 δισ. που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2012 για κρατική στήριξη της Λαϊκής.

Το ομόλογο μεταφέρθηκε στις υποχρεώσεις της Τρ. Κύπρου μετά την κατάρρευση της Λαϊκής τον Μάρτιο του 2013.

Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα Κύπρου έχει ενημερωθεί από το υπουργείο οικονομικών ότι στις 9 Ιουνίου 2015 η κυβέρνηση θα αποπληρώσει ποσό €750 εκ., μέρος ομολόγου που κατέχει η τράπεζα.

Το ομόλογο αποτελεί εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέρος του ποσού της αποπληρωμής θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα για μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας.

Το ομόλογο είχε μεταφερθεί στην τράπεζα σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης του και αναμένεται η συναλλαγή να αποφέρει λογιστικό κέρδος €33 εκ. περίπου. Τα καθαρά έσοδα της τράπεζας από τόκους από την αποπληρωμή και εξής, θα επηρεαστούν αρνητικά από την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου, κυρίως λόγω της αρχικής αναγνώρισης του λογιστικού κέρδους. Η Τράπεζα δεν αναφέρει τις απώλειες που θα έχει από τα έσοδα.

Το υπόλοιπο μέρος του ομολόγου ύψους €340 εκ. θα αντικατασταθεί στη λήξη του την 1η Ιουλίου 2015 με νέο ομόλογο ίδιας ονομαστικής αξίας, με την απόδοση του νέου ομολόγου να βασίζεται στην απόδοση των ομολόγων της κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η αποπληρωμή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της κυβέρνησης ύψους €1 δισ. με τοκομερίδιο 3,875%, απόδοση 4% και λήξη το 2022.

Σημειώνεται ότι την 1η Ιουλίου 2014, η κυβέρνηση αποπλήρωσε €950 εκ. από το ίδιο ομόλογο.