ΕΛΤΑ: Επέστρεψαν στην κερδοφορία το 2014

MarketNews

ΕΛΤΑ: Επέστρεψαν στην κερδοφορία το 2014, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στην κερδοφορία επέστρεψαν το 2014 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τον όμιλο να παρουσιάζει κέρδη 5,878 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,031 εκατ. ευρώ το 2013. Κερδοφόρος ήταν το 2014 και η μητρική εταιρεία, η οποία παρουσίασε κέρδη 4,435 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,399 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 375,159 εκατ. ευρώ έναντι 387,646 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3,2%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 350,864 εκατ. ευρώ έναντι 364,961 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένος κατά 3,9%.

Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 44,071 εκατ. ευρώ έναντι 33,152 εκατ. ευρώ το 2013. Τα μεικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 36,883 εκατ. ευρώ έναντι 27.526 εκατ. ευρώ το 2013. Το περιθώριο μεικτού κέρδους του ομίλου ανήλθε σε 11,7% το 2014 έναντι 8,5% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μεικτού κέρδους της εταιρείας ανήλθε σε 10,5% το 2014 έναντι 7,5% την προηγούμενη χρονιά.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους 19,129 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,697 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας βελτίωση σε ποσοστό 148%. Επιπλέον για τη μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 16,847 εκατ. ευρώ από 7,284 εκατ. ευρώ το 2013.