Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια: Ένας Εναλλακτικός τρόπος επένδυσης

Παπαθανασίου Σπύρος

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια: Ένας Εναλλακτικός τρόπος επένδυσης, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Κοινός τόπος είναι ότι ζούμε σε εποχή παγκόσμιας κρίσης.  Η έννοια της κρίσης ταυτίζεται πάντα με την «τιμωρία» αλλά και την «ευκαιρία». Η αβεβαιότητα αναφορικά με τις επενδύσεις έχει επιστρέψει. Αβεβαιότητα σχετικά με τις επενδύσεις σε μετοχές, τα ομόλογα, τις καταθέσεις, το συνάλλαγμα, τα εμπορεύματα κλπ.

Συνεπώς, οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικά επενδυτικά κανάλια, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εξισορροπήσουν τις υπέρμετρες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών. Η ανωτέρω εξισορρόπηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «Σταθμισμένης Επένδυσης» σε ειδικευμένα επενδυτικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους και τις διαθέσιμες λύσεις.

Ένα ολοκληρωμένο προϊόν που διατίθεται αυτή την στιγμή αναφορικά με όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές του πλανήτη είναι τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια [ETF’s (Exchange Traded Funds)]. Τα παραπάνω είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή και πιστοποιητικά τίτλων ιδιοκτησίας τα οποία και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια. Τα Δ.Α.Κ. ή ETFs αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια, μέσω των μελών τους, όπως ακριβώς οι μετοχές δίνοντάς την δυνατότητα είτε για ενδοσυνεδριακές, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες  τοποθετήσεις  καθώς και για θέσεις αγοράς ή πώλησης (long – short) χωρίς να τίθεται θέμα ημερολογιακής λήξης.

Αξιοσημείωτο ότι τα συγκεκριμένα καλάθια επενδυτικών προϊόντων αφορούν νομίσματα, μετοχικές αγορές σε όλο τον κόσμο, εμπορεύματα, κλάδους, ομόλογα κλπ.  Ακολούθως, η απόδοση τους είναι ανάλογη των υποκειμένων επενδυτικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν ενώ  τονίζεται ότι η σύνθεση των ETFs είναι δεδομένη και δεν μεταβάλλονται ανάλογα με την άποψη του κάθε διαχειριστή.

Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα καλάθια επενδυτικών προϊόντων αφορούν νομίσματα, μετοχικές αγορές σε όλο τον κόσμο, εμπορεύματα, κλάδους, ομόλογα κλπ.
 

Παραδείγματος χάριν αναφέρεται το GLD που είναι το ETF του χρυσού (streetTRACKS Gold Trust). Η τιμή του ETF  είναι το 1/10 της αξίας του χρυσού. Εάν ο χρυσός κοστίζει πχ 1500 δολ/ουγγιά τότε η τιμή μονάδας του GLD είναι 150 δολ περίπου. Διαφορετικά κάποιος με 150 δολάρια μπορεί να επενδύσει στην τιμή του χρυσού (ανοδικά ή καθοδικά).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΕ ETF
• Παρουσιάζουν αυξημένη διασπορά. Αυτό συνεπάγεται μείωση του επενδυτικού κινδύνου.
• Βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση.
• Δυνατότητα επένδυσης σε συγκεκριμένους κλάδους.
• Παρουσιάζουν ικανοποιητική εμπορευσιμότητα.
• Ενδείκνυνται τόσο για τόσο για βραχυχρόνιους όσο και για μακροχρόνιους επενδυτές.
• Δυνατότητα ανοιχτής πώλησης.
• Αφορούν τόσο τους ιδιώτες όσο και τους θεσμικούς επενδυτές.
• Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα μέσω ενός προϊόντος να αποκτούν άμεσα και με σχετικά χαμηλό κόστος θέση σε ένα καλάθι μετοχών, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μελετούν σε βάθος τις επιμέρους μετοχές προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποια ETFs χωρισμένα σε επιμέρους κατηγορίες ενώ σε παρένθεση βρίσκεται το επενδυτικό προϊόν που αντιπροσωπεύουν:

  • ETF Νομισμάτων: UUP (US Dollar Index Bullish), UDN (US Dollar Index Bearish), FXE (EURO / USD), FXA (Australian Dollar), FXB (British Pound), FXC (Canadian Dollar), FXY (Japanese Yen), CNY (Renminbi/USD), ICN (Ind. Rupee), BZF (Brazilian Real/USD), DRR (Double Short Euro) κλπ.
  • ETF Μετοχικά Βασικών Αμερικανικών Αγορών: SPY (S&P 500 Index), QQQQ (NASDAQ-100), MDY (S&P Mid-Cap Index), IWM (Russell 2000), IVE (S&P 500), VTI (Total Market Viper), RSP (S&P 500) κλπ.
  • ETF Τεχνολογικών κλάδων: IGM (Technology), IGV (Software), IGN (Networking), IBB (Biotech), FDN (DJ Internet Index) κλπ.
  • ETF Εμπορευμάτων: DBC (Commodity  Index),  USL (12 Month Oil Fund), DBB (Base Metals Fund), DBA (DB Agriculture), GLD (GOLD), PHYS (Gold), USO (Crude Oil), DGZ (GOLD SHORT), DEE (DB Commodity Double Short), DZZ (Gold Double Short), SLV (SILVER), JJC (Copper TR Sub-Idx) κλπ.
  • ETF Πολυεθνικά: EFA (Europe Asia & Far East), EEM (Emerging Markets), IEV (Europe 350), ILF (S & P Latin American), AFK (Africa ETF), MES (Gulf States ETF), GMM (S&P Emerging Markets), DBV (DB G10 Currency Harvest Fund) κλπ.
  • ETF Ομολόγων και Εισοδήματος: SHY (1-3 Year Treasury Bond), IEF (7-10 Year T-Bond), TLT (20+ Year T-Bonds), TBF (Short 20+ Year T-Bonds), DVY (Dow Jones Dividend Select), IYR (Dow Jones US Real Estate),  RWX (DJ Intl Real Estate), PID (Intl Dividend Achievers), TIP (US Treasury Inflation Notes), WIP (Govt Infl.-Protected Bond), LQD (εταιρικά ομόλογα), HYG (High Yield Corporate Bond, EMB (USD Emerg. Markets Bond), BWX (International Treasury Bond - Ex US) κλπ.
  • ETF Βασικών Κλάδων: XLB (Materials Select), XLE (Energy), XLY (Consumer Discretionary), XLI (Industrial Select Sector), XLF (Financial Sector), XLU (Utility Index), XLP (Consumer Staples Sector), XLV (Healthcare Sector) κλπ.
  • ETF Συγκεκριμένων  Κλάδων: SEA (Shipping), ΜΟΟ (Agribusiness), DBV (G10 Currency Harvest), XME (Metals & Mining), FCG (ISE-REVERE Natural Gas index), KOL(Coal), KRE (Regional Banking), KBE (KBW Bank index), PBW (Clean Energy index) κλπ.
  • ETF Χωρών εκτός ΗΠΑEWA(Australia), EWC (Canada), EWJ (Japan), EWY(South Korea), FXI (FTSE/Xinhua China 25 Index), HAO (China Small Cap), EPI (India Fund), RSX (Russia), EWW (Mexico), EWZ (Brazil), EIS (MSCI Israel), TUR (Turkey), GXC (S&P China), NM(Vietnam) κλπ.

Καλό είναι να μην ξεχνάμε και τα ελληνικά ΑΔΑΚ20 (Δείκτης FTSE-20), ΔΑΚΓΔ (Γενικός Δείκτης) και ΔΑΚΕΤ30 (Greece & Turkey 30) τα οποία παρουσιάζουν μικρή  εμπορευσιμότητα.

Τονίζεται ότι με τα νέα ETF’s μπορεί ο επενδυτής αγοράζοντάς τα να κερδίζει από την πτώση της αγοράς Επίσης, στα ETFs, υπάρχει η δυνατότητα για μόχλευση δηλαδή να μπορεί κάποιος να επενδύει πάνω στην απόδοση του υποκείμενου προϊόντος επί 2 ή και επί 3 (πχ DRR-Double Short Euro,  DZZ-Gold Double Short)..

Τα  ETFs επιτρέπουν διαφάνεια και ρευστότητα με χαμηλό κόστος, δυνατότητα εισόδου-εξόδου οποιαδήποτε στιγμή, επαρκή διασπορά, σαφείς αμοιβές των διαχειριστών. Συνάμα δίνεται η δυνατότητα σε μικρά-μεσσαία χαρτοφυλάκια για τοποθετήσεις σε προϊόντα που ήταν πριν «απαγορευμένα» πχ πετρέλαιο, χρυσός, νομίσματα, λόγω του υψηλού margin.

Συμπερασματικά, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα «έξυπνο» τρόπο επένδυσης αναφορικά με όλα τα επενδυτικά προϊόντα (μετοχές, νομίσματα, εταιρικούς κλάδους, χώρες, χρυσό, εμπορεύματα, ομόλογα κλπ) που απευθύνονται τόσο στον ιδιώτη όσο και το θεσμικό επενδυτή.

Σπύρος Παπαθανασίου PhD
Υπεύθυνος Επενδυτικής Στρατηγικής Solidus AEΠΕΥ

Το παρόν άρθρο εκφράζει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του και δεν αποτελεί σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης.