Οδηγίες για 3.734.031 φορολογούμενους που οφείλουν στην Εφορία

Παντελής Παναγιώτης

Οδηγίες για 3.734.031 φορολογούμενους που οφείλουν στην Εφορία, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σχεδόν 3.734.021 φορολογούμενοι με βάση τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου Σταϊκούρα είναι οι οφειλέτες του Δημοσίου.

Αλλά ας δούμε πρακτικά τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι που θα θελήσουν να υπαχθούν.

  1. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί όποιος οφείλει μέχρι 1.000.000€ κύρια οφειλή.
  2. Για κύρια οφειλή μέχρι 15.000€ οι δόσεις μπορεί να είναι μέχρι 100. Για κύρια οφειλή από 15.001€ – 1.000.000€, οι δόσεις μπορεί να μέχρι 72.
  3. Ελάχιστο ποσό δόσης 50€
  4. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014.
  5. Η τελευταία ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η 31/03/2015
  6. Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του από 01/10/2014 και μέχρι την ημερομηνία που θα υποβάλλει την αίτηση.
  7. Οι οφειλές μετά την 01/10/2015 μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις (πάγια ρύθμιση)
  8. Για να γίνει δεκτή η αίτηση ρύθμισης από το TAXISNET θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες δηλώσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλλει κάποιες δηλώσεις, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες του και κατόπιν να υποβάλλει την αίτηση.
  9. Καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος, δηλαδή να εξοφλεί τις τρέχουσες οφειλές του ή να τις ρυθμίζει με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις που είναι υπόχρεος.
  10. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση υπάρχει απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

α) πληρωμή εφάπαξ                      100%

β) έως 12 μην. Δόσεις                   90%

γ) έως 24 μην. Δόσεις                     80%

δ) έως 36 δόσεις                               70%

ε) έως 48 δόσεις                               60%

στ) έως 60 δόσεις                              50%

ζ) έως 72 δόσεις                                 30%

η) έως 100 δόσεις                             20%

11. Οι οφειλές της ρύθμισης από την ημερομηνία υπαγωγής επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

12. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή γίνεται στα τραπεζικά ιδρύματα με ταυτότητα πληρωμής.

13. Όσοι έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας (48 δόσεις), μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Όσοι θελήσουν να μην ενταχθούν και να παραμείνουν στην ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας θα έχουν έκπτωση 20% από τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Κατόπιν αίτησης του ιδίου μέχρι 31/03/2015. Το ποσό αυτό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθμισης και η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Μαρτίου 2015.

14. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής:

α) αν δεν είναι φορολογικά ενήμερος καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μια δόση της ρύθμισης στο πρώτο εξάμηνο

γ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις ανά ημερολογιακό έτος.

δ) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση προγράμματος ρύθμισης ανά χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

ε) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση

15. με την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα

α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

β) αναβολή της εκτέλεσης της ποινής που του έχει επιβληθεί με βάση το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 (ποινές φυλάκισης)

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μόνο με αίτηση του οφειλέτη και εφόσον έχει εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής

δ) αναστέλλεται η εκτέλεση της διακοπής λειτουργίας καταστήματος γραφείου, εργοστασίου κ.τ.λ.

16. σε περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις από το Δημόσιο γίνεται συμψηφισμός και μέχρι να καλυφθεί ποσό ίσο με το 1/7 των δόσεων που απομένουν.