Τρ. Κύπρου: Στα μέσα Δεκεμβρίου η επιστροφή σε ΧΑΚ-ΧΑ

MarketNews

Τρ. Κύπρου: Στα μέσα Δεκεμβρίου η επιστροφή σε ΧΑΚ-ΧΑ , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η επιστροφή των τίτλων της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η αίτηση εισαγωγής που προτίθεται να υποβάλει η τράπεζα στο ΧΑΚ και ΧΑ αφορά τις Σχετικές Εκδομένες Μη Εισηγμένες Μετοχές της και αφορά τις:

    3.873.269.066 Συνήθεις Μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνέπεια των διαταγμάτων σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in),
    5.781.443 Συνήθεις Μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου, συνέπεια των διαταγμάτων σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in),
    858.708.764 Συνήθεις Μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα συνέπεια των διαταγμάτων περί πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, και 4.166.666.667 νέων μετοχών που προέκυψαν από την τοποθέτηση και ανοικτή προσφορά.

Η τοποθέτηση και η ανοικτή προσφορά αποτελούν την Φάση 1 και 2 της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εισαγωγή των Σχετικών Εκδομένων Μη Εισηγμένων Μετοχών αναμένεται στις ή γύρω στις 16 Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι μεταγενέστερη της έναρξης εγγραφών στη Δημόσια Προσφορά που εκτιμάται να λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2014.