Κύπρος: Προστασία σε κατοικίες μέχρι €250 χιλ.

StockWatch

Κύπρος: Προστασία σε κατοικίες μέχρι €250 χιλ. , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Εφαρμογή σχεδίου αποπληρωμής σε όσους έχουν πρώτη κατοικία αξίας μέχρι €250 χιλ. και δάνεια μέχρι €300 χιλ. προσφέρει το τέταρτο νομοσχέδιο για το πλαίσιο αφερεγγυότητας, που στάλθηκε χθες στα κόμματα. Βασικό κριτήριο για συμμετοχή στο σχέδιο αποτελεί η απώλεια τουλάχιστον του 25% των εισοδημάτων του χρεώστη λόγω της κρίσης.

Το τέταρτο από τα συνολικά πέντε νομοσχέδια που θα διέπουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων, έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη νομική υπηρεσία και στάλθηκε στους εκπροσώπους των κομμάτων από το υπουργείο οικονομικών.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Νόμος που προβλέπει για τη θέσπιση και εφαρμογή προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής και σχεδίου απαλλαγής οφειλών για φυσικά πρόσωπα», έχει αναθεωρηθεί από το αρχικό προσχέδιο νομοσχεδίου που είχε ετοιμάσει το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να περιλάβει σχόλια που κατέθεσαν κόμματα και Τρόικα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για τη θέσπιση και εφαρμογή προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής και σχεδίου απαλλαγής οφειλών για φυσικά πρόσωπα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για μη συναινετικό Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής είναι όταν χρεώστης - επιπρόσθετα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου - πληροί μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

- Το σύνολο των υπολοίπων των δανείων του χρεώστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξασφαλισμένων και ανεξασφάλιστων δανείων δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ

- Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ

- Ο χρεώστης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του λόγω χειροτέρευσης της οικονομικής του κατάστασης ως αποτέλεσμα γεγονότων ή καταστάσεων εκτός του ελέγχου του χρεώστη, τα οποία έχουν επισυμβεί όχι ενωρίτερα από δύο χρόνια πριν την αίτηση του χρεώστη για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής και είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του εισοδήματος του κατά τουλάχιστον 25% ή περισσότερο.
Απαλλαγή οφειλών με αυστηρά κριτήρια

Σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, χρεώστης δεν είναι επιλέξιμος για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, εκτός αν, μεταξύ άλλων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει επιλέξιμα χρέη που ανέρχονται σε €5.000 ή λιγότερο, έχει μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), €100 ή λιγότερο, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, που υπολογίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (6), αξίας €400 ή λιγότερο και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία.

Ο χρεώστης δεν είναι επιλέξιμος για το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών, όπου το 25% ή περισσότερο των επιλέξιμων χρεών του προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου των τελευταίων έξι μηνών που λήγει κατά την ημερομηνία αίτησης.

Με την ετοιμασία του τέταρτου νομοσχεδίου απομένει πλέον η ετοιμασία του πέμπτου και τελευταίου νομοσχεδίου, το οποίο θα τροποποιεί τον περί πτωχεύσεως νόμο, για να συμπληρωθεί το όλο πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Το υπουργείο έχει δεσμευθεί μαζί με τα πέντε νομοσχέδια να καταθέσει και τους κανονισμούς για τον νόμο αφερεγγυότητας που ψήφισε τον Σεπτέμβριο η βουλή.
Στη χτεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το τρίτο στη σειρά νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών, με τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», το οποίο τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία σε σχέση με διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών. Μετά την έγκριση του από το Υπουργικό, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η Κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στη Βουλή ακόμη δύο από τα συνολικά πέντε νομοσχέδια, που θα διέπουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

Στη Βουλή έχουν κατατεθεί τα νομοσχέδια που αφορούν τον «περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2014», το οποίο ρυθμίζει το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας και τον «περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», το οποίο προνοεί για την εισαγωγή σχεδίου αναδιάρθρωσης χρέους βιώσιμων επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο είναι παρόμοιο με το ιρλανδικό σχέδιο “Examinership”.