Τράπεζα Κύπρου: Στο 37,5% το κούρεμα των καταθέσεων

MarketNews

Τράπεζα Κύπρου: Στο 37,5% το κούρεμα των καταθέσεων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Πραγματοποιήθηκε το κούρεμα του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων (άνω των 100.000 ευρώ) της Τράπεζας Κύπρου, ΚΥΠΡ βάσει του Διατάγματος περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο.

Από τη μετατροπή επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ, περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων.

Από τις καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων, έχουν αφαιρεθεί τυχόν δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο χαρακτηρίζεται «υπερβάλλον» ποσό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη, ότι το 22,5% παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, τάξης Α. Χαρακτηρίζεται ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων.

Το υπόλοιπο 30% του υπερβάλλοντος ποσού, δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης.