Παράταση της απαγόρευσης short selling για τις τραπεζικές μετοχές

MarketNews

Παράταση της απαγόρευσης short selling για τις τραπεζικές μετοχές , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) μόνο για τις  μετοχές εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών τραπεζών, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Μαΐου 2013 έως και την 31η Ιουλίου 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τη λήψη της απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η -απόφαση έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Αρχής  Κεφαλαιαγορών (ESMA).

Αποφάσισε ακόμη την τροποποίηση του Κανονισμού του ΧΑ όσον αφορά τα κριτήρια διασποράς, την εισαγωγή των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (warrants) και λοιπά θέματα.

Ενέκρινε ακόμη το περιερχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP» για τη δημόσια προσφορά ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρίας και την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑ, με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ενέκρινε επίσης το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», καθώς και το αίτημα της εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και της παροχής επενδυτικών συμβουλών επιπροσθέτως στο χρηματοπιστωτικό μέσο της περίπτωσης (δ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.