Υπεύθυνη Καινοτομία: Όχι απλά καινοτομία

Σιούτζος Γιώργος

Υπεύθυνη Καινοτομία:  Όχι απλά καινοτομία, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

H ύπαρξη κουλτούρας καινοτομίας είναι όλο και πιο σημαντική για την εταιρική ανάπτυξη και την μακρόπνοη βιωσιμότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για μία μικρή και νέα επιχείρηση είτε για έναν κολοσσό η καινοτομική σκέψη και η μετουσίωσή της σε πρακτικές διαδικασίες και πρακτικές είναι απαραίτητη σε έναν κόσμο που το να αλλάζεις διαρκώς είναι ο κανόνας.

Η καινοτομία μπορεί να ξεκινάει από το επιχειρησιακό μοντέλο και το προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται στους πελάτες και να επεκτείνεται μέχρι καθημερινές πρακτικές, συστήματα και διεργασίες. Η επιχειρηματική καινοτομία είναι μια διαδικασία οργάνωσης για την εισαγωγή νέων ιδεών, ροών εργασίας, μεθοδολογιών, υπηρεσιών ή προϊόντων. Η καινοτομία αρχίζει συχνά με μία πληθώρα ιδεών, όπου στη συνέχεια περιορίζονται κατά τη διάρκεια συνεδριών προβληματισμού, μετά από τις οποίες οι ηγέτες εξετάζουν τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα και την επιθυμία κάθε ιδέας.

Βέβαια η καινοτομία πρέπει να είναι υπεύθυνη. Η βιωσιμότητα και η μελέτη των επιδράσεων σε μία πληθώρα ενδιαφερόμενων μερών γύρω από την επιχείρηση είναι απαραίτητη. Μία καταπληκτική ιδέα μπορεί να μοιάζει ρηξικέλευθή και να δώσει στο στέλεχος που την σκέφτηκε ένα μεγάλο bonus καθώς βοηθάει στην κερδοφορία της επιχείρησης όμως μπορεί να επηρεάζει ευρύτερα σε διαφόρους τομείς και ομάδες γύρω από την επιχείρηση και μακροπρόθεσμα να είναι επιζήμια. Δεδομένου λοιπών πως  η καινοτομία είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια σε επίπεδο εταιρείας, απαιτείται μια δέσμη διατομεακών πρακτικών και διαδικασιών για, την οργάνωση και την ενθάρρυνσή της καθώς και μία αλγοριθμοποιημένη διαδικασία εξέτασης κάθε ιδέας ως προς διαφόρους όρους και τομείς επίδρασης. Η ανάπτυξη της συστημικής σκέψης είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχή εξέταση πολύπλευρων επιπτώσεων.

Μία νέα έκφανση της καινοτομίας στα πλαίσια της επένδυσης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αυτή της κοινωνικής καινοτομίας (social innovation). Aν και μοιάζει ένα ακόμα trend μπορεί να αποτελέσει εναρκτήριο σημείο αναφοράς για μία άλλη σχέση επιχειρήσεων και κοινωνίας. Η κοινωνική καινοτομία είναι η διαδικασία ανάπτυξης αποτελεσματικών λύσεων σε προκλητικά και συχνά συστηματικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα για την υποστήριξη της κοινωνικής προόδου. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας εστιάζει την προσοχή στις ιδέες και τις λύσεις που δημιουργούν κοινωνική αξία - καθώς και στις διαδικασίες μέσω των οποίων παράγονται, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται. H συστημική αλλαγή είναι ο τελικός στόχος της κοινωνικής καινοτομίας, έστω και αν πολύ λίγες κοινωνικές καινοτομίες φτάνουν σε αυτό το στάδιο.

Aπό τα παραπάνω γίνεται σαφής η αναγκαιότητα εμφώλευσης στον όρο καινοτομίας παραμέτρων που έχουν να κάνουν με μία πληθώρα αντικτύπων και αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει μία καινοτόμα δράση σε ένα σύνολο συνδεμένων ενδιαφερομένων μερών πέρα από τα στενά όρια της επιχείρησης. Η συστημική αυτή προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη και είναι ένα mindset που πρέπει σιγά-σιγά να εναγκαλιστεί από τις διάφορες ιδιωτικές και μη επιχειρήσεις και οργανισμούς.