ΤτΕ: Πτώση 11,5% στις τιμές διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο

MarketNews

ΤτΕ: Πτώση 11,5% στις τιμές διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο

Μειωμένες κατά 11,5% σε σύγκριση με πέρυσι εκτιμάται ότι ήταν κατά μέσο όρο οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το πρώτο τρίμηνο του 2013, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 11,7%, έναντι 5,5% το 2011.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ήταν 10,8% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 11,9% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών).

Στο σύνολο του 2012, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων ανήλθε στο 12,0% (2011: -5,0%), έναντι 11,5% των «παλαιών» (2011: -5,8%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 12,6% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,0% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων τα δύο τελευταία έτη ήταν εντονότερη στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έναντι των άλλων περιοχών.

Εκτιμήσεις - συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εκτιμήσεις - συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο έφθασαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 τις 5,0 χιλιάδες, έναντι 10,5 χιλιάδων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, οι συναλλαγές ήταν μειωμένες κατά 24,5%.

Στο σύνολο του 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 29,6 χιλιάδες (αναθεωρημένα στοιχεία), καταγράφοντας μείωση 30,9% έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42,8 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 26,2%, ενώ ολόκληρο το 2012 ο όγκος που αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 30,1%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2013 μειωμένη κατά 34,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. Η μέση ετήσια μείωση το 2012 ήταν της τάξεως του 38,6% (αναθεωρημένα στοιχεία).