Πτώση 0,7% σημείωσε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής το Μάρτιο

MarketNews

Πτώση 0,7% σημείωσε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής το Μάρτιο

Μείωση 0,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, έναντι μείωσης 8,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,0%, έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,7% το μήνα Μάρτιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυλκούμενων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,3%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,0% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 6,8%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,3%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 9,8%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,9%