Νόμος Κατσέλη: Σε τι αφορά η πρόσφατη παράταση;

Βαονάκης Ιωάννης

Νόμος Κατσέλη: Σε τι αφορά η πρόσφατη παράταση;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (ΦΕΚ Α’221/31.12.2018), δόθηκε παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019, στην σχετική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), που προβλέπει την δυνατότητα υποβολής από τον οφειλέτη πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών με αίτημα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την ρευστοποίηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο στο πλαίσιο σχετικής αίτησης υπαγωγής του στις διατάξεις του ως άνω Νόμου.

Η ανωτέρω παράταση ήταν αναγκαία, καθώς με την τροποποίηση του ν. 3869/2010 με τον ν. 4336/2015, η σχετική δυνατότητα υποβολής πρότασης εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την ρευστοποίηση παρεχόταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ισχύς ολόκληρου του ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) λήγει κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση. Δηλαδή, εφόσον ο Ν. 3869/2010 δεν καταργηθεί στο σύνολό του, αιτήσεις υπαγωγής σε αυτόν θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα κανονικά και μετά την ως άνω ημερομηνία, με την προστασία που αυτές συνεπάγονται, πλην της δυνατότητας υποβολής αιτήματος-πρότασης εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση. 

Ασφαλώς, αιτήσεις υπαγωγής που έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επηρεάζονται και προχωρούν κανονικά, εξεταζόμενες στο σύνολό τους και ως προς το ζήτημα της προστασίας της κύριας κατοικίας από την εκποίηση.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι είναι σκόπιμο πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ν. 3869/2010 και διαθέτουν κύρια κατοικία, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις διάσωσής της, να προβούν στην σχετική αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου εντός της ως άνω, κατόπιν της παράτασης, προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.