'

’Βουτιά’ 45,3% στις οικοδομικές άδειες

MarketNews

Νέα «βουτιά» σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Φεβρουάριο, με τις οικοδομικές άδειες να υποχωρούν κατά 45,3%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο του 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 1.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 45,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 48,0% στην επιφάνεια και κατά 47,0 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 1.230 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 748,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 45,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 46,2% στην επιφάνεια και κατά 44,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2012 έως τον Φεβρουάριο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 20.791οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.917,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.311,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 42,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,1% στην επιφάνεια και κατά 34,7% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.

Εν τω μεταξύ, το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 40,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 39,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δίμηνο του 2012.