ΙΚΑ: Αύξηση εσόδων από ληξιπρόθεσμα

MarketNews

ΙΚΑ: Αύξηση εσόδων από ληξιπρόθεσμα

Σε 829.956.341 ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τον Απρίλιο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του μηνός Απριλίου του περασμένου έτους.

Επίσης στο ύψος των 75.061.627 € ανήλθαν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Απρίλιο του 2013 από καθυστερούμενες οφειλές προηγούμενων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 19,54% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, η αύξηση αυτή στην καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και στην καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ενθαρρυντική για την περαιτέρω πορεία των εσόδων του Ιδρύματος.