Προβόπουλος: Συνεχίζεται η μάχη για την εξυγίανση της Ελλάκτωρ

MarketNews

Προβόπουλος: Συνεχίζεται η μάχη για την εξυγίανση της Ελλάκτωρ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έλαβαν οι μέτοχοι κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Προβόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, προχώρησαν σε μία λεπτομερή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με στόχο την ενδυνάμωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο και κερδοφόρο Όμιλο, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιώργος Προβόπουλος, σημείωσε πως ήταν μία γεμάτη χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η νέα Διοίκηση εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες προτεραιότητας, που είχε παρουσιάσει στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του περασμένου Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ως προς την ενδυνάμωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, ενοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος ξεχωριστές Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, ώστε να υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση ως προς την επιλογή αλλά και την ανταμοιβή των μελών Δ.Σ. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει πόσο στενά συνυφασμένες είναι πλέον για τον Όμιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι έννοιες της αυτορρύθμισης και της ανάληψης δεσμεύσεων πάνω και πέρα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Ειδικά ως προς την Κανονιστική Συμμόρφωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει προσεχώς το σχετικό Πρόγραμμα Δράσης για την ενίσχυση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου και μετά τη σχετική έγκριση θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ προετοιμάζεται η εκπόνηση Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών, στη βάση ενός ηλεκτρονικού συστήματος αναφορών και καταγγελιών, καθώς και η εκπόνηση της Πολιτικής Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προχωρά η εκπόνηση της Πολιτικής Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ., εξασφαλίζοντας τους όρους με τους οποίους η Εταιρική Διακυβέρνηση στον Όμιλο θα έχει συνέχεια και συνέπεια.

Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής, αναμφίβολα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μία διαδικασία που είναι κοντά και στην τυπική ολοκλήρωση και θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών, που κατέχει στην Elpedison A.E., στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής δομής και της αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων.

Σε επίπεδο οργανωτικής δομής έγιναν, μεγάλα βήματα προόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ένας ευρύς κύκλος ενδυνάμωσης της Ομιλικής λειτουργίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο, με την προσέλκυση από την αγορά, αλλά και με την ανάδειξη μέσα από τους κόλπους του Oμίλου αξιόλογων, ικανών και έμπειρων στελεχών. Ειδικότερα, η επιτελική ομάδα των Ομιλικών υπηρεσιών ενισχύθηκε με την πρόσληψη νέου Οικονομικού Διευθυντή, Επιχειρησιακού Διευθυντή, νέου Νομικού Συμβούλου, Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντή Πληροφορικής.

Επιπλέον, συστηματοποιήθηκε η σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων κατά τομέα δραστηριότητας, με πνεύμα όμως και φιλοσοφία Ομίλου, ώστε να αποφεύγονται οι πρακτικές στεγανού των περασμένων ετών και να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, και ξεκίνησε η υλοποίηση των επιμέρους σχεδίων αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική ανά κλάδο δραστηριότητας.

Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τις τρεις μηχανές ανάπτυξης του Ομίλου. Η επιστροφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία βασίζεται μεσοπρόθεσμα σε αυτούς τους τρεις κλάδους, μολονότι σε αυτήν την ενδιάμεση φάση η ομιλική κερδοφορία εξαρτάται καθοριστικά από την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για εξυγίανση του Κατασκευαστικού Κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα παρακολούθησης κι ελέγχου του κατασκευαστικού βραχίονα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για επιστροφή της ΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία. Για την ΑΚΤΩΡ, η τάση συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθιστά μονόδρομο τη βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής της λειτουργίας εκτός συνόρων, προκειμένου να διεκδικήσει και να εκτελέσει κερδοφόρα έργα που δημοπρατούνται σε χώρες που έχει ήδη παρουσία.