ΤτΕ: Περιορίστηκε κατά €974 εκατ. το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

MarketNews

ΤτΕ: Περιορίστηκε κατά €974 εκατ. το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το Δεκέμβριο του 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 974 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 540 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία προήλθε από την αύξηση των εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης, λόγω της καταβολής της δεύτερης δόσης που αφορά την επιστροφή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) των κερδών από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα (SMP/ANFA) στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, σημειώνει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8% σε τρέχουσες τιμές (10,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ, καθώς οι αυξήσεις των πλεονασμάτων στα ισοζύγια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο μεταφορών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 6,1% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018. Επίσης, οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 1%.

Στα 2,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2019
Το 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,6 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στην καταγραφή πλεονάσματος, έναντι ελλείμματος, στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Παράλληλα, περιορίστηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων περιορίστηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (4,5% σε τρέχουσες και 4,9% σε σταθερές τιμές) με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εισαγωγές (3,7% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 12,8% και 4,1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά εισοδήματα. Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το 2018, κατόπιν της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης που συνδέεται με την επιστροφή, από τον ESM, των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA) το Μάιο και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Δεκέμβριο του 2019.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων
Το Δεκέμβριο του 2019, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα 216 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ σε ολόκληρο το έτος παρουσίασε πλεόνασμα σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε στα 680 εκατ. ευρώ.