Ξεκινά η διαδικασία διάσπασης της Alpha Bank

MarketNews

Ξεκινά η διαδικασία διάσπασης της Alpha Bank, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Βank θα μεταβιβαστεί σε μια νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Αlpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Διασπώμενη» ή η «Alpha Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Alpha Βank δι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «Απόσχιση»). Στο πλαίσιο της Απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην Επωφελούμενη, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.

Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απόσχισης. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Το σύνολο των δικαιωμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθεί και κατόπιν της ολοκλήρωσης της Απόσχισης. Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha BankΑΛΦΑ +0,18%, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Alpha Βank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.