Διαψεύδει τα περί στρατηγικού επενδυτή η Τρ. Πειραιώς

MarketNews

Διαψεύδει τα περί στρατηγικού επενδυτή η Τρ. Πειραιώς

Δεν προκύπτει η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αναφέρει σε ανακοίνωσή της Τράπεζα Πειραιώς με αφορμή δημοσίευμα του Τύπου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε μεγάλος όγκος συναλλαγών επί της μετοχής της από πλήθος επενδυτών μεταξύ των οποίων και μεγάλοι αλλοδαποί θεσμικοί, όμως από τα στοιχεία του μετοχολογίου (με εκκαθάριση συναλλαγών μέχρι 14/5/2013) δεν προκύπτει η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Εξ άλλου, από το θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών για ανακοίνωση της θέσης τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιρειών, εφ’ όσον αυτή υπερβεί ή κατέλθει των ορίων που ορίζει ο Ν. 3556/2007, με πρώτο όριο ανακοίνωσης το 5% του συνόλου των εισηγμένων μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου.

Ομοίως, σύμφωνα με το τραπεζικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3601/2007) η απόκτηση ποσοστού άνω του 5% απαιτεί προηγούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ενώ η απόκτηση ποσοστού 10% και άνω προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της ανωτέρω εποπτικής Αρχής.