Τράπεζα της Ελλάδος: Οκτώ μέτρα στήριξης προς… κορονόπληκτους δανειολήπτες

MarketNews

Τράπεζα της Ελλάδος: Οκτώ μέτρα στήριξης προς… κορονόπληκτους δανειολήπτες , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της κυβέρνησης, αναφορικά με τη στήριξη των δανειοληπτών, που έχουν πληγεί από την πανδημία, αναλύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Ετήσια Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, στον πρόεδρο της Βουλής. «Αυτοί περιλαμβάνουν την, υπό προϋποθέσεις, παροχή ρευστότητας μέσω επιχορηγήσεων, την παροχή εγγυήσεων για τη λήψη νέων δανείων και την κάλυψη ή την επιδότηση των τόκων δανείων», επισημαίνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα επίμαχα μέτρα αξιοποιούν τη δυνατότητα εποπτικής ευελιξίας για τις τράπεζες, καθώς και το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσωρινό πλαίσιο, που επιτρέπει στα κράτη - μέλη να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας, την οποία προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας υπό τις σημερινές συνθήκες. Ειδικότερα:  

  1. Το πρώτο μέτρο, προϋπολογισμού δύο δισ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, κεφάλαια, δηλαδή, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο (κάτω από 1%) και τα οποία, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς (ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφούν στο Δημόσιο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το πρώτο έτος θα αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων, ενώ η αποπληρωμή τα επόμενα τέσσερα έτη θα γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται —τυποποιημένα— από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης λόγω της πανδημίας (π.χ. μεταβολή πωλήσεων, κερδών κ.ά.) και άλλων στοιχείων (π.χ. είδος δραστηριότητας, συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία κ.ά.), ενώ οι επιχειρήσεις, που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του μέτρου, με στοιχεία 20.5.2020, είχαν διατεθεί περίπου 600 εκατ. ευρώ σε 53.000 ελληνικές επιχειρήσεις.
  2. Το δεύτερο μέτρο προβλέπει προϋπολογισθέν ποσό, ύψους ενός δισ. ευρώ (το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε δύο δισ. ευρώ), με σκοπό τη χορήγηση εγγυήσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με περιορισμένη διάρκεια και ύψος. Επιπλέον ποσό, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, προβλέπεται για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης. Σύμφωνα με εκτίμηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι εν λόγω εγγυήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να χορηγήσουν έως περίπου επτά δισ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης. Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) για το 2019 ή το 25% του κύκλου εργασιών της ίδιας χρήσης. Παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν τεκμηρίωσης το ποσό να υπερβεί τα δύο παραπάνω όρια για δάνεια 18μηνης διάρκειας σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 12μηνης διάρκειας για μεγάλες επιχειρήσεις. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται με αυστηρώς τραπεζικά κριτήρια σε επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσής της. Η κρατική εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% της ονομαστικής αξίας κάθε δανείου και δεν θα ξεπερνά το 40% του συνολικού, ανά τράπεζα, χαρτοφυλακίου δανείων με κρατική εγγύηση. Για το μη καλυπτόμενο από τις εγγυήσεις ποσό, τον κίνδυνο θα φέρουν οι τράπεζες. «Γι’ αυτό και θα πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τις δανειολήπτριες επιχειρήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις, που χρειάζονται χρηματοδότηση, αποκλειστικά και μόνο λόγω του πρόσκαιρου πλήγματος από την πανδημία», τονίζεται στην Έκθεση. Αξίζει να αναφερθεί πως, με αφορμή το επίμαχο πρόγραμμα, πολλοί είναι οι φορείς, που έσπευσαν το αμέσως προηγούμενο διάστημα να καταγγείλουν τις τράπεζες για αποκλεισμό από τη διαδικασία πολλών υγιών και βιώσιμων επιχειρήσεων. «Ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους, έχοντας ως μόνο γνώμονα την αύξηση των κερδών τους και την εξυπηρέτηση της μόνιμης πελατείας τους, ενώ θέτουν διάφορα αδιαφανή ‘τραπεζικά’ κριτήρια κατά την εξέταση των αιτήσεων δανειοδότησης», ανέφερε σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος, μάλιστα, έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα https://daneia.acci.gr. Σε αυτήν μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικά με την έγκριση δανειοδότησής τους μέσω όλων των δράσεων, που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ρευστότητας, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού. 
  3. Επιπλέον ποσό, προϋπολογισθέντος ύψους 750 εκατ. ευρώ (το οποίο μπορεί να φθάσει το 1,2 δισ. ευρώ) έχει προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση των τόκων επί των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων για περίοδο τριών μηνών (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020), με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις, που θα αξιοποιήσουν το μέτρο, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων. Κατ’ ακρίβεια, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75, των δανείων επιχειρήσεων, που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους από την πολιτεία τομείς δραστηριότητας, όπως προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Καλύπτονται τόκοι, που αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά δάνεια και ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων και δανείων, που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης, ενώ δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και τόκοι κοινοπρακτικών δανείων. Τα δάνεια, που καλύπτονται πρέπει να ήταν ενήμερα, δηλαδή να μην υπερέβαιναν τις 90 ημέρες καθυστέρηση, με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι σχετικές δανειακές συμβάσεις και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και χορηγηθεί αντίστοιχα πριν από την 1η Απριλίου 2020.
  4. Επιπρόσθετα του ανωτέρω μέτρου, προβλέπεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που έχουν αναστείλει ή περιορίσει τη λειτουργία τους εξαιτίας της πανδημίας, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ (προϋπολογισθέντος ύψους 1,3 δισ. ευρώ), με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για δύο χρόνια. Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση του δανείου, ενώ το ύψος του δανείου θα είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους και των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
  5. Τέλος, αναστάλθηκαν κατά 75 ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/πληρωμής από 31.3.2020 μέχρι 31.5.2020, για επιχειρήσεις, που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας. Για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου το μέτρο παρατάθηκε κατά επιπλέον 60 ημέρες.
  6. Επίσης, παρασχέθηκε η δυνατότητα αναστολής για περίοδο τριών μηνών των προθεσμιών και δόσεων για νοικοκυριά, που έχουν ενταχθεί στον νόμο προστασίας της κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019), το νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό (ν. 4469/2017) και το νόμο περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στους ΚΑΔ, που πλήττονται από την πανδημία.
  7. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων), που οφείλονται από 17 Μαρτίου 2020 μέχρι, τουλάχιστον, 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2019. Αναφορικά με φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση μέτρων, οι τράπεζες, κατόπιν συνεννόησης με το δανειολήπτη, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων. «Σύμφωνα με στοιχεία, που ανακοίνωσαν οι συστημικές τράπεζες, έως τα τέλη Μαΐου 2020 τα δάνεια, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για υπαγωγή στα μέτρα αναστολής δόσεων ενήμερων δανείων, ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 19% περίπου των πιστούχων, που πληρούσαν τα κριτήρια υπαγωγής. Τα ποσοστό ήταν υψηλότερο στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες», σχολιάζει η ΤτΕ.
  8. Τέλος, νέες πιστώσεις προς την οικονομία εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν μέσω του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με τη χρήση εγγυήσεων, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη χρηματοδοτήσεων, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε και τη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού ταμείου κρατικών εγγυήσεων κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνατότητα παροχής ρευστότητας συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ (με μόχλευση), μέσω του οποίου εκτιμάται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια, ύψους περίπου δύο – τριών δισ. ευρώ.

 

Αγγελική Βελεσιώτη