«Ταύρος» για τη μετοχή του ΟΤΕ παραμένει η Citi

MarketNews

«Ταύρος» για τη μετοχή του ΟΤΕ παραμένει η Citi, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

"Ταύρος" για τη μετοχή του ΟΤΕ παραμένει η Citi, τονίζοντας ότι συνδυάζει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, εσωτερική στήριξη μέσω της μείωσης κόστους, έναν πολύ καλό ισολογισμό και δυνατότητες για βελτιστοποίηση των μεγεθών του γύρω από την πώληση των δραστηριοτήτων του στη Ρουμανία.

Έτσι διατηρεί τη σύσταση "buy" για τη μετοχή του ΟΤΕ, δίνοντας τιμή-στόχο τα 20 ευρώ, και "βλέποντας" έτσι περιθώριο ανόδου της τάξης του 64,5% στο ταμπλό σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ τοποθετεί τη μερισματική απόδοση του Οργανισμού στο 4,5%.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα, στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο από πλευράς μείωσης του κόστους, με ένα πρόγραμμα VRS που θα αποφέρει εξοικονόμηση κόστους άνω των 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και θα τεθεί σε ισχύ στο β’ εξάμηνο. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση των λειτουργιών υποστήριξης μπορεί επίσης να προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες μείωσης του κόστους που θα γίνουν ορατές το 2021 και θα συμβάλουν σε περαιτέρω μείωση περίπου 30 εκατ. ευρώ του κόστους εργασίας. Αυτές οι εξοικονομήσεις αναμένεται να περιορίσουν τις όποιες πιθανές μακροοικονομικές ή άλλες προκλήσεις προκύψουν το επόμενο έτος.

Ο ΟΤΕ εντόπισε γρήγορα τον κίνδυνο από την κρίση λόγω COVID-19 για τα έσοδα περιαγωγής των επισκεπτών του και εκτίμησε έναν αρνητικό αντίκτυπο ύψους 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, αν και το lockdown επηρέασε αρνητικά την εταιρεία τον  μήνα Απρίλιο και σε κάποιο βαθμό τον Μάιο, δεν εκτιμάται ότι αυτό το "χτύπημα" είχε διάρκεια πέραν αυτού του διαστήματος, ενώ ορισμένα ζητήματα με μεταγενέστερες πληρωμές φαίνεται επίσης να είναι προσωρινά.

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να έχει τρεις ισχυρούς παίκτες που ανταγωνίζονται τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, ενώ η ζήτηση είναι ισχυρή παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η Citi σημειώνει πως ο ΟΤΕ διατηρεί ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ενώ αναμένει ότι η ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις, για συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και ακόμη και για τη συνδρομητική τηλεόραση (ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της διαθέσιμης πλέον επιλογής του Cosmote OTT) να επιταχυνθεί το 2021.