Τι ισχύει για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του 2020

MarketNews

Τι ισχύει για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του 2020, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αναστολή πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, έως το τέλος του 2020, εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, γεγονός που έφερε ηρεμία στους ευάλωτους δανειολήπτες, που τις επόμενες εβδομάδες θα έχαναν το σπίτι τους στον πλειστηριασμό.

Έως το τέλος της χρονιάς οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την αναστολή του πλειστηριασμού, ζητώντας με την αίτηση τους την άρση του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούν τις προυποθέσεις των ευάλωτων νοικοκυριών για να διαταχθεί από την Τράπεζα η σχετική αναστολή.

Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά και περιουσιακά και αναφέρεται ότι θα είναι τα ίδια με αυτά που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ13οικ.10747/256/2019.

Ειδικότερα τα κριτήρια είναι τα κάτωθι:

  1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Τράπεζες δημιουργούν εμπόδια κάποιες φορές στη διαδικασία αναστολής, επικαλούμενοι οι υπάλληλοι τους ότι τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου και όχι σύμφωνα με το ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Σύνθεση Νοικοκυριού 

Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 

         7.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 

         10.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 

         14.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 

         17.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 

         21.000 €

Πολύ σημαντικό είναι οι δανειολήπτες να προσκομίσουν και τις ιατρικές βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα προβλήματα υγείας τους, καθώς οι αρμόδιες Επιτροπές εξέτασης των αιτημάτων θα λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η πραγματική αδυναμία των δανειοληπτών.

Από την 1/1/2021 θα ισχύσει νέο πλαίσιο με τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα, με τον οποίο θα δίδεται η ευκαιρία στους πολίτες για ρυθμιση όλων των οφειλών τους σε πολλές δόσεις, άλλως θα εκποιείται η περιουσία και ο ευάλωτος δανειολήπτης θα πτωχεύει έχοντας τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι του καταβάλλοντας ένα ενοίκιο, το οποίο θα επιδοτείται από το κράτος, εφόσον πληροί τις προυποθέσεις.

Είναι όμως τώρα η κατάλληλη περίοδος οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνεια τους κάνοντας σχετικές προτάσεις στις Τράπεζες, αλλά και να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου για εννέα μήνες να λάβουν επιδότηση δόσεων από το Κράτος. 

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη

Δικηγόρος