Στο ΤΑΙΠΕΔ το 34% του ΟΠΑΠ

MarketNews

Στο ΤΑΙΠΕΔ το 34% του ΟΠΑΠ

Το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στις 14 Μαΐου στο ΤΑΙΠΕΔ 3.190.468 μετοχές του ΟΠΑΠ και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 1,00014670846% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την ανωτέρω μεταβολή το συνολικό ποσό μετοχών που έχει μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε 108.460.468 μετοχές ήτοι ποσοστό 34% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.

Διευκρινίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ως αποκλειστικός μέτοχος της ως άνω εταιρείας ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.