Προχωρά σε Reverse Split 1v/10π

MarketNews

Προχωρά σε Reverse Split 1v/10π

Σε Reverse Split 1 νέα για κάθε 10 παλαιές μετοχές προχωρά η Εθνική Τράπεζα, η οποία ορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (σ.σ. αυτών που θα προκύψουν από το Reverse Split) στα 4,29 ευρώ ανά μετοχή (ή 0,429 ευρώ αν δεν είχε προηγηθεί το Reverse Split).

Όπως προβλέπεται, το Reverse Split θα πραγματοποιηθεί ως την Παρασκευή. Η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή 24/5 ή Δευτέρα 27/5. Πιθανολογείται ότι η διαδικασία της ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου ή Δευτέρα 10 Ιουνίου.

Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας σημείωναν ότι η αρχή της περιόδου των 2 εβδομάδων για την ΑΜΚ πιθανολογείται, και πάντως επιδιώκεται, να είναι η Παρασκευή 24η Μαϊου και η λήξη θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013. Είναι προφανές, σημειώνεται ότι αν η έναρξη, λόγω διαδικασιών, συμμετοχής στην αύξηση θα γίνει τη Δευτέρα 27/5/2013, η λήξη θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, κ.ο.κ.

Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε σε € 0,429, με βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν στην αύξηση, την αναλογία 2,2 νέες μετοχές έναντι μιας και με παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί το reverse split επί των υφιστάμενων μετοχών, προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής, στο πλαίσιο της αύξησης, θα είναι € 4,29 για κάθε μία νέα πλέον, δηλαδή μετά το reverse split, μετοχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι Μέτοχος της Εθνικής σήμερα με 100 μετοχές, εάν δεν μεσολαβούσε το reverse split, δικαιούται να λάβει από την αύξηση 220 μετοχές με € 0,429 εκάστη, δηλαδή να καταβάλει € 94,38 στην περίπτωση που θα ήθελε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του.

Μετά το reverse split, ο Μέτοχος με τις σημερινές 100 μετοχές θα έχει 10 νέες μετοχές άλλης ονομαστικής αξίας και εφόσον θέλει να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, θα δικαιούται να λάβει 22 μετοχές, συμμετέχοντας στην αύξηση, καταβάλλοντας όμως € 4,29 ανά μετοχή και συνολικά επίσης € 94,38.

Οι Μέτοχοι πέραν του δικαιώματος που έχουν να μετάσχουν, θα έχουν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όριο για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσής τους, δηλαδή €4,29 ανά νέα μετοχή (όπως αυτή θα έχει γίνει μετά το reverse split 10 προς 1).

Σύμφωνα, τέλος, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και Τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας που προχωρεί σε reverse split.