Καθαρές ζημιές €3,49 εκατ. το 2012

MarketNews

Καθαρές ζημιές €3,49 εκατ. το 2012, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μειωμένα έσοδα κατέγραψε το 2012 η ελβετικών κεφαλαίων φαρμακευτική εταιρεία Novartis Ελλάς, η οποία τον χρόνο που πέρασε, όπως και το 2011, απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά, μεταξύ όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τον 45ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 410,10 εκατ. ευρώ, από 440,21 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 6,8% σε ποσοστό και κατά 30,11 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της συμπίεσης των τιμών των φαρμάκων.

Η εταιρεία, η οποία είναι κατά βάση εμπορική-εισαγωγική αλλά παράγει μέρος των προϊόντων της σε εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, παρουσίασε λειτουργικές ζημιές 9,88 εκατ. ευρώ προ τόκων, καθώς οι δαπάνες της εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας της ξεπέρασαν κατά το ποσόν αυτό τα μεικτά κέρδη της.

Ωστόσο, επωφελήθηκε από έκτακτα έσοδα 21,64 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν κατά 11,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερα από τα έκτακτα έξοδά της.

Κατόπιν αυτών κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 12,07 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 11,05 εκατ. ευρώ.

Εν τέλει παρουσίασε καθαρές ζημιές 3,49 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 10,49 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με φορολογικά έξοδα 4,51 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του έτους η ελβετική μητρική εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής θυγατρικής της. Έτσι, τα ίδια κεφάλαια της Novartis Ελλάς στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 105,45 εκατ. ευρώ, από 20,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011, αντιστοιχώντας στο 33,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 311,43 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δανεισμός της έχει μηδενιστεί. Όπως προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, που αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας το 2012, η Novartis Ελλάς, η οποία διευθύνεται από τον Κωνσταντίνο Φρουζή, πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), κατετάγη πρώτη το περασμένο έτος, με μερίδιο της τάξεως του 9%.