’Βullish’ για τα ελληνικά ομόλογα η BofA

MarketNews

Εκτός από τις ελληνικές τράπεζες, η Bank of America δηλώνει θετική και για τα ελληνικά ομόλογα καθώς όπως επισημαίνει, διατηρεί την bullish στάση της σε ό,τι αφορά το επόμενο διάστημα, τονίζοντας πως υπάρχουν πολλοί λόγοι που στηρίζουν την περαιτέρω καλή τους επίδοση.

Το περιβάλλον καθαρής προσφοράς στα ευρωπαϊκά ομόλογα στο β’ εξάμηνο του 2021, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που καταγράφηκε στο α’ εξάμηνο και αυτό θα υποστηρίζει γενικά τα περιφερειακά spreads, τουλάχιστον τους επόμενους δύο μήνες. Μόνο από τον Σεπτέμβριο υπάρχει κίνδυνος για υψηλότερες αποδόσεις, λόγω των υψηλότερων αποδόσεων στα αμερικάνικα ομόλογα, των υψηλότερων επιπέδων πληθωρισμού και της πιθανές απογοητεύσεις από την αναθεώρηση στρατηγικής που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Όπως τονίζει η BofA, η Ελλάδα έχει ήδη ολοκληρώσει τον στόχο της για το πρόγραμμα εκδόσεων για το έτος, έχοντας αντλήσει συνολικά 13,5 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 8-12 δισ. ευρώ. Αν και δεν αποκλείει επιπλέον εκδόσεις, ωστόσο πιστεύει ότι αυτές θα γίνουν μόνο για λόγους αυξημένης ζήτησης ή/και βελτίωσης της ρευστότητας στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, κάτι το οποίο από μόνο του θα είναι θετικό για τα ομόλογα.

Η ΕΚΤ, πάντως, θα παραμείνει παρούσα στην αγορά ελληνικών ομολόγων μέσω του PEPP έως τον Μάρτιο του 2022. Όπως εκτιμά, οι συνολικές αγορές ελληνικών τίτλων από την ΕΚΤ θα ανέλθουν σε 18-20 δισ. ευρώ το 2021, ισοδύναμο με 15-18 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους. Από αυτά, το 50% θα διεξαχθεί στο β’ εξάμηνο. Έτσι, οι θέσεις της ΕΚΤ μέσω του PEPP στα διαπραγματεύσιμα ελληνικά ομόλογα αναμένεται να αυξηθούν από 25% στο τέλος του 2020, σε πάνω από 40% έως το τέλος του 2021.

Το επίκεντρο στρέφεται στην επιλεξιμότητα της ΕΚΤ και την πρόοδο προς την επενδυτική βαθμίδα

Προχωρώντας στο 2022, οι αγορές ενδέχεται να ανησυχήσουν για το επερχόμενο τέλος των μέτρων της ΕΚΤ που υποστήριξαν τα ελληνικά ομόλογα, όπως επισημαίνει η BofA. Οι αγορές υπό το PEPP αναμένεται να τελειώσουν στα τέλη του Μαρτίου και μέχρι στιγμής, λόγω του ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα, οι ελληνικοί τίτλοι δεν είναι επιλέξιμοι για το κλασσικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης APP. Επίσης, το προσωρινό waiver για αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση στις πράξεις της ΕΚΤ πρόκειται να λήξει τον Ιούνιο του 2022. Εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2020 και επεκτάθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2021 στον Ιούνιο του 2022 στα τέλη του περασμένου έτους.

Η BofA, ωστόσο, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις μειωμένες αγορές της ΕΚΤ το 2022, καθώς θα έχει ήδη αγοράσει πάνω από το 45% του διαθέσιμου αποθέματος ελληνικών ομολόγων μέχρι τότε, όπως εκτιμά. Μια προσωρινή παύση στις αγορές θα μπορούσε μάλιστα να επιτρέψει την αύξηση της ρευστότητας, όπως τονίζει. Επίσης, η πρόοδος στην εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να βελτιώσει τις μεσοπρόθεσμες δυνητικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και, συνεπώς, το επενδυτικό story των ελληνικών ομολόγων.

Με τις καθαρές αγορές υπό το APP να φαίνεται πιθανό να επεκταθούν έως το 2023, η αγορά θα μπορούσε να υποθέσει ότι τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές σε κάποιο στάδιο εάν επιτευχθεί πρόοδος προς την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν:

(α) η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία σήμερα διαμορφώνονται πάνω από τα 30 δισ. ευρώ,

(β) επιστρέψει ένα μέρος τον GLF δανείων (διμερή δάνεια από κράτη μέλη στο πρώτο μνημόνιο), καθώς αυτό θα προσθέσει στο πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάδας ενώ θα μειώσει το rollover ρίσκο και

(γ) υπάρξει σημαντική μείωση των NPEs των ελληνικών τραπεζών μέσω του "Ηρακλή".

Κρίσιμη η διατήρηση της επιλεξιμότητας στην ΕΚΤ

Το πιο πιεστικό ζήτημα, κατά την άποψη της BofA, είναι το ζήτημα της επιλεξιμότητας των ελληνικών ομολόγων για τις πράξεις της ΕΚΤ. Καθώς δόθηκε το waiver, τα ελληνικά ομόλογα έγιναν ένα ελκυστικό asset για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις ελληνικές ειδικότερα. Οι τελευταίες αύξησαν τη συμμετοχή τους στα ελληνικά κρατικά ομόλογα από 17,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 στα 29 δισ. ευρώ (τέλος Μαΐου 2021), με τα δάνεια τους στα TLTRO να φτάνουν τα 44,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου. Εάν το waiver δεν παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τον δανεισμό TLTRO και να προχωρήσουν σε πωλήσεις ελληνικών ομολόγων.

Η BofA, πάντως, πιστεύει ότι η ΕΚΤ γνωρίζει πολύ καλά αυτόν τον κίνδυνο και αναμένει έτσι να επεκτείνει εν τέλει το waiver μετά τον Ιούνιο του 2022. Αυτό, όπως εκτιμά, μπορεί να είναι μέρος των συμπερασμάτων της αναθεώρησης στρατηγικής και του "πακέτου" πολιτικής για το 2022, που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι ότι η απόφαση θα καθυστερήσει ή ότι το waiver δεν θα παραταθεί.

Κούρταλη Ελευθερία