’Ουσιαστικοί’ οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας

Reuters

Υπάρχουν "ουσιαστικοί" κίνδυνοι για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, καθώς και ανησυχίες για βαθύτερη της προβλεπόμενης ύφεσης στην Μεγαλόνησο, ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας σε ομιλία την Τετάρτη.

Οι μακροικονομικοί κίνδυνοι για την Κύπρο είναι "ασυνήθιστα υψηλοί", όπως και οι κίνδυνοι για τον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με ομιλία του διοικητή της Τράπεζας Κύπρου που εκφωνήθηκε από ανώτατο στέλεχος της τράπεζας σε συνέδριο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη οι προκλήσεις του τραπεζικού τομέα είναι ιδιαίτερα μεγάλες, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων στη ρευστότητα, την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον μελλοντικό αντίκτυπο των διοικητικών περιορισμών.

Επίσης, οι κίνδυνοι είναι υψηλοί λόγω των πιθανών συνεπειών πρόωρης άρσης των περιορισμών και της πιθανότητας η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος να μην είναι πλήρης ή δεν γίνει έγκαιρα.

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, μόλις το τραπεζικό σύστημα σταθεροποιηθεί, η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να επιστρέψει επιτρέποντας την κατάργηση των ελέγχων και την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, είπε, κάποια στήριξη μπορεί να προέλθει από μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική για τις τράπεζες και την οικονομία.

Σύμφωνα με το διοικητή, η Κεντρική Τράπεζα έχει δεσμευθεί πλήρως να εξασφαλίσει την αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος, που συμφωνήθηκε με τους διεθνείς εταίρους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και να τεθούν τα δημόσια οικονομικά σε μια βιώσιμη πορεία.

Στην ομιλία του, ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την εξυγίανση των τραπεζών, η ανεξάρτητη εκτίμηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής θα γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013.