Βουτιά 13,4% στον βιομηχανικό τζίρο τον Ιούνιο

MarketNews

Βουτιά 13,4% στον βιομηχανικό τζίρο τον Ιούνιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μείωση κατά 13,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Ιουνίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2014, έναντι αύξησης 11,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο µέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015, σε σύγκριση µε τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 4,0%, έναντι µείωσης 4,1% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία

Η µείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία κατά 13,4% το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, προκύπτει από τις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατοµείων κατά 33,1%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.
β. Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 13,9%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και επισκευών και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού.

Επίσης, η µείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία κατά 13,4% το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών ως εξής:
- Στη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,2%.
- Στη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 22,2%

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,2% το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:
α. Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατοµείων κατά 2,2%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης
άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.
β. Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 6,3%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων, λοιπού εξοπλισµού µεταφορών και επισκευών και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η µείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 22,2% το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατοµείων κατά 81,5%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.
β. Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 23,3%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και µη µεταλλικών ορυκτών.

Επίσης, η µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιοµηχανία κατά 22,2% το µήνα Ιούνιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2014, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών ως εξής:
- Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 1,6%.
- Τη µείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 29,8%.