ΓΛΚ: Περικοπή δαπανών 9,9% σε υπουργεία και φορείς

MarketNews

ΓΛΚ: Περικοπή δαπανών 9,9% σε υπουργεία και φορείς

Σε μεγαλύτερη της προβλεπόμενης περικοπή δαπανών κατά 1,3 δισ ευρώ ή 9,9% προχώρησαν τα υπουργεία και οι φορείς στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Στο πλαίσιο της αυστηρής παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των δημοσιονομικών μεγεθών, έχουν θεσπιστεί τριμηνιαίοι στόχοι και ανώτατα όρια δαπανών ανά υπουργείο και φορέα, τα οποία περιγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το ΓΛΚ έχει επιφορτιστεί με την παρακολούθησή τους.