Εντός στόχων οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων το α΄4μηνο

MarketNews

Εντός στόχων οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων το α΄4μηνο

Ακολουθώντας την εισηγητική έκθεση του κρατικού Προϋπολογισμού, το πρώτο τετράμηνο του 2013 έκλεισε εντός στόχων για τις εισπράξεις με οριακή απόκλιση της τάξης του 0,5%.

Συγκεκριμένα και με βάση τα οριστικά στοιχεία του τετραμήνου, οι εισπράξεις είχαν ως εξής:

- για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έπρεπε να εισπραχθούν από τις ΔΟΥ, βάσει στοχοθεσίας, 6,20 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 6,21 δισ. ευρώ, ήτοι 0,1% υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

- για το μήνα Απρίλιο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν, βάσει στοχοθεσίας, 1,97 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 1,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση 2,3% από το μηνιαίο στόχο.

Συμπερασματικά, ο συνολικός στόχος εισπράξεων των ΔΟΥ για το πρώτο τετράμηνο του έτους ήταν 8,17 δις και εισπράχθηκαν απολογιστικά 8,13 δις, δηλαδή η απόκλιση από το στόχο ήταν οριακή, της τάξης του 0,5% .

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα Προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Απρίλιο 2013 ανέρχονται σε 3,44 δισ. ευρώ, οι τακτοποιηθείσες επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,24 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,20 δισ. ευρώ, ήτοι αυξημένα κατά 0,20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου 2012.

Αξίζει να επισημανθεί τέλος ότι:

- Τα καθαρά έσοδα του Απριλίου 2013 είναι αυξημένα κατά 0,2% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Απριλίου 2012, παρά το ότι τακτοποιήθηκαν επιστροφές ύψους 0,11 δις. ευρώ που αφορούσαν σε εκκρεμείς επιστροφές του Μαρτίου.

- Σε ότι αφορά στις εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 31/12/2012, σημειώθηκε σημαντική αύξηση το μήνα Απρίλιο 2013 (0,15 δις ευρώ) έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (0,09 δις ευρώ), ήτοι ποσοστό αύξησης 61,2%.

- Ο αριθμός των οφειλετών συνέχισε να μειώνεται με σημαντικούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο είχαμε μείωση των οφειλετών κατά 85 χιλιάδες ή 4%, σημάδι πως οι προσπάθειες των υπηρεσιών, με την βοήθεια των πολιτών, αποδίδουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τα αποτελέσματα δήλωσε: «Με δεδομένη την πρόθεση μας για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στην κοινωνία, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και δεν εφησυχάζουμε. Η μάχη των εσόδων είναι συνεχής και θα κερδηθεί».