Αρνητική η εικόνα των ελληνικών κρατικών τίτλων

Solidus

Αρνητική η εικόνα των ελληνικών κρατικών τίτλων , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στην προηγούμενη συνεδρίαση το spread μεταξύ του 10ετούς Ελληνικού και του 10ετούς Γερμανικού Ομολόγου αυξήθηκε κατά 68,2 μ.β. στις 738,7 μονάδες, εξαιτίας της αποκομιδής κερδών στην πλειονότητα των τίτλων.

Αρνητική ήταν η εικόνα των ελληνικών κρατικών τίτλων με τη μεγαλύτερη υποχώρηση τιμών να παρατηρείται σε αυτό της λήξης του 2023 και τη μικρότερη σε αυτό της λήξης του 2025. Στη διατραπεζική αγορά, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στο Euribor των δώδεκα μηνών.

sol2.solidus.gr/objects/uploads/news_8552_0.pdf