ΕΛΣΤΑΤ: Διευκρινίσεις για την επιχορήγηση του 2013

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Διευκρινίσεις για την επιχορήγηση του 2013

Σε διευκρινίσεις για το ποσό της επιχορήγησής της με αφορμή το Δελτίο Α’ Τριμήνου 2013 που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών με θέμα ¨Παρακολούθηση Επίτευξης Στόχων Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού» προέβη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, το ποσό επιχορήγησης της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2013 δεν αυξήθηκε και είναι αυτό που αναφέρεται στην Απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 2013 με αριθμό 5Α 1169782 ΕΞ 2012/ 10-12-2012. Η αναφερόμενη στο Δελτίο Τύπου «…. διάθεση αυξημένης επιχορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ (14 εκατ. ευρώ)…» δεν ευσταθεί.

Η μόνη αύξηση που σημειώθηκε την εν λόγω περίοδο αφορά στο ποσοστό διάθεσης πιστώσεων της συνολικής ετήσιας επιχορήγησής της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του α’ εξαμήνου 2013 αντί του α’ τριμήνου 2013.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματός της ΕΛΣΤΑΤ, με την υπ’ αριθ. 2/92737/28-12-2012 απόφαση, ορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ποσοστό διάθεσης 50% ως πρώτη δόση της επιχορήγησης για το 2013. Αυτό ήταν απαραίτητο για την πιο έγκαιρη, και εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, έναρξη των στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η προϋπολογισθείσα επιχορήγηση για την ΕΛΣΤΑΤ για ολόκληρο το έτος 2013 είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2012.