Κύπρος: Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος

StockWatch

Κύπρος: Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Βελτίωση παρουσίασε το Μάιο το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, παραμένοντας ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και προμηνύοντας επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το οικονομικό κλίμα αυξήθηκε κατά 8,3 μονάδες με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να φθάνει τις 72,5 μονάδες από 64,2 μονάδες τον Απρίλιο. Στην ανακοίνωση, το ΚΟΕ κάνει λόγο για φαινομενικά μεγάλη αύξηση του δείκτη το Μάιο, καθώς παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η αύξηση το Μάιο οφείλεται στη βελτίωση του κλίματος σε όλους τους τομείς, αλλά και ανάμεσα στους καταναλωτές.

Η καλυτέρευση προέρχεται κυρίως από τις λιγότερο αρνητικές προσδοκίες των επιχειρήσεων, για τη ζήτηση, τις πωλήσεις και την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο, καθώς και από τις λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και, σε μικρότερο βαθμό, των νοικοκυριών τους κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΟΕ, αν και οι εκτιμήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών ήταν λιγότερο αρνητικές συγκριτικά με τον περασμένο μήνα, οι αξιολογήσεις τους για τις πλείστες πτυχές παραμένουν σε ιστορικά αρνητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο ΔΟΣ να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, γεγονός που προδιαγράφει χειροτέρευση των συνθηκών στην πραγματική οικονομία.

Στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω κυρίως της καλυτέρευσης των προσδοκιών.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν λιγότερο αρνητικά την οικονομική κατάσταση και τη ζήτησή τους το τελευταίο τρίμηνο. Επίσης, λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Απρίλιο παρουσιάζονται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων αναφορικά με τη ζήτηση και την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες. Στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον Απρίλιο παρέμειναν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την απασχόληση τους τελευταίους τρεις μήνες. Σε σχέση με τον περασμένο μήνα, ελαφρώς λιγότερες επιχειρήσεις προτίθενται να μειώσουν τις τιμές τους μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Στο λιανικό εμπόριο το επιχειρηματικό κλίμα καλυτέρευσε κυρίως λόγω βελτίωσης των προσδοκιών.

Οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου παραμένουν περίπου στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον περασμένο μήνα, ενώ περισσότερες επιχειρήσεις παρατήρησαν μείωση στα τρέχοντα αποθέματά τους. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το επόμενο τρίμηνο αναφορικά με τις πωλήσεις, τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές και την απασχόληση παρουσιάζονται λιγότερο αρνητικές απ’ ότι τον Απρίλιο. Λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μείωση των τιμών τους το επόμενο τρίμηνο.

Στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω καλυτέρευσης των προσδοκιών.

Οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων το Μάιο για την οικοδομική τους δραστηριότητα το τελευταίο τρίμηνο παρέμειναν περίπου στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, ενώ λιγότερο αρνητικές ήταν οι εκτιμήσεις τους για τα υπό εξέλιξη έργα (current overall order books). Λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Απρίλιο ήταν και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες. Ελαφρώς περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα δήλωσαν ότι αναμένουν πτώση στις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες.

Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές το Μάιο παρουσιάζεται λιγότερο αρνητικό από ό,τι τον Απρίλιο. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου τους επόμενους 12 μήνες παρουσιάζουν βελτίωση. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζονται αρνητικότερες. Οι εκτιμήσεις τους για την ανεργία παρουσίασαν κάποια βελτίωση, με τη συντριπτική πλειοψηφία όμως να αναμένει περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των ανέργων τους επόμενους 12 μήνες.

Σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα, περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι παρατήρησαν μειώσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι πλείστοι εκτιμούν ότι δεν αναμένονται αυξήσεις στις τιμές τον επόμενο χρόνο. Λιγότεροι απ’ ό,τι τον περασμένο μήνα θεωρούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως ακατάλληλη για μεγάλες αγορές αν και δεν φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά η πρόθεσή τους για μεγάλες αγορές τους επόμενους 12 μήνες.

Στη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.