Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό απέστειλαν ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ

MarketNews

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό απέστειλαν ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν σήμερα ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ στον πρωθυπουργό σχετικά με την εξαίρεση συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στην ανακεφαλαίωση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή, αποκαλύπτεται νέο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιακών τους στοιχείων με αναγκαστική δραστική απομείωση της αξίας των μετοχών τους στις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες.

Αποφάσεις τέτοιου είδους είναι παράνομες, ποινικά κολάσιμες γι αυτούς που θα τις επιβάλλουν και θεμελιώνουν αστική ευθύνη προς αποζημίωση, καταλήγει η επιστολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων.