ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη €11,8 εκατ.

MarketNews

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη €11,8 εκατ.

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 11,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ για το 2012 ενώ το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2012 (1/1/2012 έως 31/12/2012) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2013, τη διανομή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή.

Επίσης, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,05 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €11,8 εκ. έναντι €21,5 εκ. το 2011, μειωμένα κατά 45,2%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2012, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,19, έναντι €0,31 το 2011.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κατά 22% στα €32,0 εκ. το 2012 έναντι €41,2 εκ. το 2011. Συμπεριλαμβανομένων και των Λοιπών (μη λειτουργικών) εσόδων (€0,45 εκ. το 2012 έναντι €5,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 30,0% και διαμορφώθηκε στα €32,4 εκ. έναντι €46,3 εκ.

Παρότι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστήριου Αθηνών έκλεισε το 2012 υψηλότερα κατά 33,4% σε σχέση με το κλείσιμο του 2011 η διαμορφωθείσα μέση τιμή των μετοχών καθ’ όλο το 2012, υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης μέσης τιμής τους κατά το 2011 και αυτή ήταν η κύρια αιτία υστέρησης των εσόδων της εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή του Γενικού Δείκτη για το 2012 υπολογίζεται στις 709,92 μονάδες, δηλαδή σε επίπεδο 38,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη μέση τιμή του Γενικού Δείκτη για το 2011 (1.159,74 μονάδες).  Επιπροσθέτως, συνέβαλαν στη μείωση των εσόδων τόσο το μειωμένο συνολικό ποσό αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που παρατηρήθηκε το 2012 σε σχέση με το 2011, αλλά και οι σημαντικές μειώσεις των χρεώσεων στην αγορά παραγώγων που υιοθέτησε ο όμιλος από 1.1.2012 στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής του πολιτικής.

Ο μέσος όρος της κεφαλαιοποίησης της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προσδιορίστηκε μειωμένος κατα 38,8% το 2012 σε σχέση με το 2011 (€27,5 δις έναντι €45,0 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2012 στα €51,9 εκ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 37% σε σχέση με το 2011 (€82,5 εκ.). Αντίθετα, η ρευστότητα της αγοράς αυξήθηκε κατά 47,8%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 49,5 εκατ. μετοχές το 2012 έναντι 33,5 εκατ. μετοχών το 2011. Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω του ΧΑ παρουσίασαν μείωση 55% (€2,1 δις έναντι €4,7 δις), ενώ στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 29% (64,4 χιλ. έναντι 49,9 χιλ.).

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε μείωση 5,3% το 2012 και διαμορφώθηκε στα €19,3 εκατ. έναντι €20,4 εκατ. το 2011, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 6,8% το 2012, στα €20,9 εκ., από τα €22,4 εκ. το 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για το 2012 διαμορφώθηκαν στα €15,0 εκ. έναντι €26,0 εκ. το 2011, μειωμένα κατά 42,3%.